ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2022

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 31.1. 2022 - VÍCE 

zveřejněno: 21.1. 2022               sejmuto: 1.2. 2022

Zápis ze zasedání I/2022 ZO obce Drahonice  ze dne 31.1.2022  - VÍCE

 

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.2. 2022 - VÍCE 

zveřejněno: 18.2. 2022               sejmuto: 1.3. 2022

Zápis ze zasedání II/2022 ZO obce Drahonice  ze dne 28.2.2022  - VÍCE

 

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.3. 2022 - VÍCE 

zveřejněno: 18.3. 2022               sejmuto: 28.3. 2022

Zápis ze zasedání III/2022 ZO obce Drahonice  ze dne 28.3.2022  - VÍCE

 

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 25.4. 2022 - VÍCE 

zveřejněno: 15.4. 2022               sejmuto: 26.4. 2022

Zápis ze zasedání IV/2022 ZO obce Drahonice  ze dne 25.4.2022  - VÍCE

 

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 23.5. 2022 - VÍCE 

zveřejněno: 13.5. 2022               sejmuto: 24.5. 2022

Zápis ze zasedání V/2022 ZO obce Drahonice  ze dne 23.5.2022  - VÍCE

 

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.6. 2022 - VÍCE 

zveřejněno: 17.6. 2022               sejmuto: 28.6. 2022

Zápis ze zasedání VI/2022 ZO obce Drahonice  ze dne 27.6.2022  - VÍCE

 

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.8. 2022 - VÍCE 

zveřejněno: 19.8. 2022               sejmuto: 30.8. 2022

Zápis ze zasedání VII/2022 ZO obce Drahonice  ze dne 29.8.2022  - VÍCE

Záměry: prodeje, darování, pronájem podle §39, zákona č. 128/2000 Sb.

Záměr prodeje pozemku p.č. 11/27 a 11/33 v k.ú. Drahonice  VÍCE...

Vyvěšeno: 1.3.2016              Sejmuto: 16.3.2016

Záměr prodeje pozemku  p.č. 11/35 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 11.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 976 v k.ú. Albrechtice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 10.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/36 a 11/37 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 28.6.2016        sejmuto: 13.7.2016

Záměr darovat pozemek KN p.č. 1295/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 6.6.2017       sejmuto: 21.6.2017

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/30 a 11/34 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2017        sejmuto: 14.9.2017

Záměr darovat část pozemku KN p.č. 1295/2 a 1397 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 22.1.2018        sejmuto: 29.1.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/34 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 27.3.2018        sejmuto: 11.4.2018

Záměr prodat část pozemku KN p.č. 741/7 a 1298/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 27.3.2018        sejmuto: 11.4.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/38 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 5.6.2018        sejmuto: 21.6.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/29 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2018        sejmuto: 14.9.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.1383/13 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 7.1.2019        sejmuto: 23.1.2019

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/39 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 4.2.2019        sejmuto: 20.2.2019

Záměr obce pronajmout obecní hostinec včetně bytové jednotky v budově č.p. 41, p.č. KN13/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 19.7.2021        sejmuto: 9.8.2021

Záměr obce změnit Smlouvu o nájmu na objekt č.p. 41 na p.č. KN 13/2 v k.ú. Drahonice VÍCE

vyvěšeno: 29.3.2022        sejmuto: 14.4.2022

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Návrh rozpočtu na  rok 2022 - VÍCE 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2024 - VÍCE 

Návrh rozpočtu Fondu 2022 na obnovu VHI obce Drahonice - VÍCE

vyvěšeno: 26.11.2021     

Rozpočty, rozpočtové výhledy obce a Rozpočtová opatření

Schválený rozpočrt obce na rok 2022 VÍCE

Schválený rozpočet fondu VHI na rok 2022 VÍCE 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 VÍCE 

Rozpočet na rok 2022 po úpravě dle vyhlášky č. 412/2021 VÍCE

vyvěšeno: 14.12.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2022 VÍCE

vyvěšeno: 8.2.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 VÍCE

vyvěšeno: 2.3.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 VÍCE

vyvěšeno: 8.4.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022 VÍCE

vyvěšeno: 9.5.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 VÍCE

vyvěšeno: 25.5.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022 VÍCE

vyvěšeno: 14.7.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 VÍCE

vyvěšeno: 9.8.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022 VÍCE

vyvěšeno: 15.9.2022