Pasport komunikací

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikace VÍCE

vyvěšeno: 4.12.2017                 sejmuto: 19.12.2017

Veřejná vyhláška - O zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace VÍCE

vyvěšeno: 19.12.2017                 sejmuto: 

Pozemkové úpravy v k.ú. Drahonice a Albrechtice

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti VÍCE

vyvěšeno: 20.9.2017                  sejmuto: 

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek VÍCE

vyvěšeno: 30.7.2019                  sejmuto: 

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DRAHONICE

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu obce Drahonice  VÍCE

vyvěšeno: 11.3.2020       sejmuto: 27.3.2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Drahonice VÍCE

vyvěšeno:  4.10.2019     sejmuto: 

Oznámení o místě a době konání společného jednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Drahonice - VÍCE

vyvěšeno: 19.4.2018     sejmuto: 9.6.2018

Veřejná vyhláška a oznámení o doručení návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Drahonice - VÍCE

Změna č.1 územního plánu obce Drahonice - NÁVRH ZADÁNÍ - VÍCE

vyvěšeno: 4.4.2017     sejmuto: 4.5.2017

Výroční zpráva obce Drahonice dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016 obce Drahonice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  VÍCE

Výroční zpráva za rok 2017 obce Drahonice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  VÍCE

Výroční zpráva za rok 2018 obce Drahonice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  VÍCE

Výroční zpráva za rok 2019 obce Drahonice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  VÍCE

Výroční zpráva za rok 2020 obce Drahonice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  VÍCE

Výroční zpráva za rok 2021 obce Drahonice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  VÍCE

Rozbor pitné a odpadní vody 2021-2022

2022

Rozbor pitné vody č. 2/2022 ze dne 26.5.2022   VÍCE

Rozbor odpadních vod - odtok z KČOV do Trávnického potoka a výusť do Mlýnského rybníka ze dne 26.5.2022 VÍCE    VÍCE

Rozbor pitné vody č. 1/2022 ze dne 1.3.2022   VÍCE

Rozbor odpadních vod - odtok z KČOV do Trávnického potoka a výusť do Mlýnského rybníka ze dne 1.3.2022 VÍCE

2021

Rozbor pitné vody č. 1/2021 ze dne 17.2.2021   VÍCE

Rozbor pitné vody č. 2/2021 ze dne 21.4.2021   VÍCE

Rozbor pitné vody č. 3/2021 ze dne 15.7.2021   VÍCE

Rozbor pitné vody č. 4/2021-celkový ze dne 13.10.2021   VÍCE

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě (RADON 222) ze dne 13.10.2021 VÍCE

Rozbor odpadních vod - odtok z KČOV do Trávnického potoka a výusť do Mlýnského rybníka ze dne 17.2.2021 VÍCE

Rozbor odpadních vod - odtok z KČOV do Trávnického potoka a výusť do Mlýnského rybníka ze dne 15.7.2021 VÍCE  VÍCE

Rozbor odpadních vod - odtok z KČOV do Trávnického potoka a výusť do Mlýnského rybníka ze dne 13.10.2021 VÍCE  VÍCE