Pozemkové úpravy v k.ú. Drahonice a Albrechtice

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti VÍCE

vyvěšeno: 20.9.2017                  sejmuto: 

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek VÍCE

vyvěšeno: 30.7.2019                  sejmuto: