ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DRAHONICE

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu obce Drahonice  VÍCE

vyvěšeno: 11.3.2020       sejmuto: 27.3.2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Drahonice VÍCE

vyvěšeno:  4.10.2019     sejmuto: 

Oznámení o místě a době konání společného jednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Drahonice - VÍCE

vyvěšeno: 19.4.2018     sejmuto: 9.6.2018

Veřejná vyhláška a oznámení o doručení návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Drahonice - VÍCE

Změna č.1 územního plánu obce Drahonice - NÁVRH ZADÁNÍ - VÍCE

vyvěšeno: 4.4.2017     sejmuto: 4.5.2017