Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem VÍCE

vyvěšeno: 27.6.2022

Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. - 24.9. 2022

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026  VÍCE

vyvššeno: 26.4.2022

Potřebný počet podpisů na petice podpurující kandidaturu   VÍCE

vyvššeno: 23.6.2022

Počet a sídlo volebních okrsků   VÍCE

vyvššeno: 23.6.2022

VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY

VV - Doručení návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje JčK  VÍCE

vyvěšeno: 11.4.2022                                    sejmuto:

 

VV - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - sililnice II. a III. tř. VN,NN,VO - Drahonice VÍCE

vyvěšeno: 11.4.2022                                    sejmuto:

 

VV - Veřejná vyhláška -  OOP -  stanovení přechodné úprava provozu - sililnice I. tř. VN,NN,VO - Drahonice VÍCE

vyvěšeno: 11.4.2022                                    sejmuto:

 

VV - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - sililnice II. a III. tř. - ČOV Cehnice VÍCE

vyvěšeno: 11.4.2022                                    sejmuto:

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU dnem 27.11. 2020  VÍCE

vyvěšeno: 27.11.2020

OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí VÍCE

vyvěšeno: 24.9.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním VÍCE

Co je mapování? VÍCE

vyvěšeno: 22.1.2019

GDPR

Oznámení Pověřence pro ochranu osobních údajů  VÍCE