Vyhláška MŽP 2014

Vyhláška Ministerstva životního prostředí zveřejňující opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje. Více zde...


Vyvěšeno: 03.01.2014
Sejmuto : 18.01.2014

Veřejná vyhláška - 1. aktualizace zásad územního rozvoje JčK

Verejna_vyhlaska_-_1_aktualizace_zasad_uzemniho_rozvoje_JcK0001

 

Verejna_vyhlaska_-_1_aktualizace_zasad_uzemniho_rozvoje_JcK0002

MŽP - závěr zjišťovacího řízení

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci V 432 Kočín - Přeštice - zdvojení stávajícího vedení 400 kV. Více informací zde.
Vyvěšeno:   30.04.2012
Sejmuto:      15.05.2012

Oznámení ministerstva ŽP

Vyvěšeno: 1.2.2013,    Sejmuto: 15.2.2013

OZNÁMENÍ
Do níže uvedeného posudku možno nahlížet v úředních hodinách na Obecním úřadě v termínu do 15.2.2013 a na Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, Česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP374.

POSUDEK  o vlivech záměru "V432 Kočín-Přeštice-zdvojení stávajícího vedení 400 kW"

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

DSO - návrh rozpočtů na rok 2014

DSO_zlaty_vrchNávrh rozpočtu na rok 2014 DSO Zlatý vrch k nahlédnutí zde...
Vyvěšeno: 29.11.2013 Sejmuto: 16.12.2013

 

 

 

DSO_B-O Návrh rozpočtu na rok 2014 DSO Blanicko-otavský region k nahlédnutí zde...
Vyvěšeno: 20.1.2014 Sejmuto: 3.2.2014

 

 

 

 

SMOOSNávrh rozpočtu na rok 2014 Svazku měst a obcí okresu Strakonice (SMOOS) k nahlédnutí zde...

Vyvěšeno: 28.11.2013 Sejmuto: 16.12.2013

 

DSO ZLATÝ VRCH - Návrh rozpočtu 2013

DSO ZLATÝ VRCH - Návrh rozpočtu na rok 2013          
                                                                                                                                     vyvěšeno: 30.11.2012 
sejmuto: 14.12.2012

Zasedání zastupitelstva 2012

Zápis z I. zasedání zastupitelstva ze dne 30.1.2012 - více                                     zveřejněno: 31.1.2012
Zápis z II. zasedání zastupitelstva ze dne 27.2.2012 - více                                     zveřejněno: 1.3.2012
Zápis z III. zasedání zastupitelstva ze dne 26.3.2012 - více                                     zveřejněno: 28.3.2012
Zápis z IV. zasedání zastupitelstva ze dne 2.5.2012 - více                                     zveřejněno: 2.5.2012
Zápis z V. zasedání zastupitelstva ze dne 28.5.2012 - více                                     zveřejněno: 29.5.2012
Zápis z VI. zasedání zastupitelstva ze dne 11.6.2012 - více                                     zveřejněno: 14.6.2012
Zápis z VII. zasedání zastupitelstva ze dne 30.7.2012 - více                                     zveřejněno: 31.7.2012
Zápis z VIII. zasedání zastupitelstva ze dne 27.8.2012 - více                                     zveřejněno: 27.8.2012
Zápis z IX. zasedání zastupitelstva ze dne 24.9.2012 - více                                     zveřejněno: 25.9.2012
Zápis z X. zasedání zastupitelstva ze dne 26.11.2012 - více                                     zveřejněno: 27.11.2012
Zápis z XI. zasedání zastupitelstva ze dne 21.12.2012 - více                                     zveřejněno: 21.12.2012

Stanovisko KÚ - Silnice I/22

Vyvěšeno: 1.3.2012, Sejmuto: 15.3.2012

Oznámení KÚ Jihočeského kraje - Odbor životního prostředí

"Silnice I/22 Strakonice - Vodňany" předání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Krajský úřad - Jihočeský kraj sděluje, že záměr "silnice I/22 Strakonice - Vodňany_ byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Na základě dokumentace,  posudku a vyjádření k nim uplatněných vydal krajský úřad podle § 10 citovaného zákona stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen "stanovisko"), které naleznete zde....
Do stanoviska lze nahlédnout také na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/eia, kód záměru JHC 546 nebo na www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zeměděltví a lesnictví).

Volby do krajského zastupitelstva 2012

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE 2012
Ve dnech 12.10 - 13.10.2012 se uskutečnily volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje.

Výsledky voleb v okrsku Drahonice

Počet osob zapsaných do výpisu stálého seznamu voličů:  294
Počet voličů, kterým byly vydány úřední  obálky:       93
Počet odevzdaných úředních obálek:                         93
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:    91

Volební účast: 31,63%

Výsledky voleb:
ČSSD (počet hlasů: 29).......31,86%
KSČM (počet hlasů: 20).......21,97%
JIH 2012 (počet hlasů: 16).......17,58%
KDU-ČSL (počet hlasů: 13).......14,28%
SZ (počet hlasů: 4).......4,39%
ODS (počet hlasů: 4).......4,39%
SPOZ (počet hlasů: 2).......2,19%
ČPS (počet hlasů: 2).......2,19%
TOP09 (počet hlasů: 1).......1,09%
Ostatní (počet hlasů: 0).......0,00%

 

Závěrečný účet obce 2011

Závěrečný účet obce 2011

Hodnotící zpráva včetně příloh za rok 2011 Více
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2011 Více
Čerpání rozpočtu v roce 2011 Více
Přehled majetku obce a poskytnutých transferů obcí za rok 2011 Více
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha Obce Drahonice za rok 2011  Více
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha MŠ Drahonice za rok 2011  Více
Vyvěšeno:  10.02.2012
Sejmuto:    27.02.2012                                                                                           

Zasedání zastupitelstva 2011

Zasedání zastupitelstva v roce 2011

Zápis z I. zasedání zastupitelstva ze dne 27.1.2011 - více                                     zveřejněno: 1.2.2011
Zápis z II. zasedání zastupitelstva ze dne 24.2.2011 - více                                    zveřejněno: 25.2.2011
Zápis z III. zasedání zastupitelstva ze dne 31.3.2011 - více                                  zveřejněno: 1.4.2011
Zápis z IV. zasedání zastupitelstva ze dne 28.4.2011 - více                                  zveřejněno: 28.4.2011
Zápis z V. zasedání zastupitelstva ze dne 26.5.2011 - více                                  zveřejněno: 28.5.2011
Zápis z VI. zasedání zastupitelstva ze dne 27.6.2011 - více                                  zveřejněno: 28.6.2011
Zápis z VII. zasedání zastupitelstva ze dne 1.9.2011 - více                                    zveřejněno: 5.9.2011
Zápis z VIII. zasedání zastupitelstva ze dne 26.9.2011 - více                                    zveřejněno: 29.9.2011
Zápis z IX. zasedání zastupitelstva ze dne 31.10.2011 - více                                    zveřejněno: 1.11.2011
Zápis z X. zasedání zastupitelstva ze dne 28.11.2011 - více                                    zveřejněno: 29.11.2011
Zápis z XI. zasedání zastupitelstva ze dne 28.12.2011 - více                                    zveřejněno: 29.12.2011

     Vyhláška Obce Drahonice, o ochraně veřejného pořádku na území obce Drahonice.                                                                                              
                                                                                     Vyvěšeno: 01.04.2011                        
                                                                                     Sejmuto  : 15.04.2011                    

Závěrečný účet obce 2010

Závěrečný účet obce 2010

Hodnotící zpráva včetně příloh Více
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2010 Více
Čerpání rozpočtu  Více
Přehled majetku obce za rok 2010 Více
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha Obce Drahonice  Více
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha MŠ Drahonice Více
Vyvěšeno:  14.04.2011
Sejmuto:    28.04.2011                                                                                           

Zasedání zastupitelstva 2010

Zasedání zastupitelstva v roce 2010

Zápis z I. zasedání zastupitelstva ze dne 1.2.2010 - více                                  zveřejněno: 2.2.2010
Zápis z II. zasedání zastupitelstva ze dne 1.3.2010 - více                                 zveřejněno: 5.3.2010
Zápis z III. zasedání zastupitelstva ze dne 8.4.2010 - více                                zveřejněno: 12.4.2010
Zápis z IV. zasedání zastupitelstva ze dne 3.5.2010 - více                               zveřejněno: 4.5.2010
Zápis z V. zasedání zastupitelstva ze dne 7.6.2010 - více                                zveřejněno: 8.6.2010
Zápis z VI. zasedání zastupitelstva ze dne 12.7.2010 - více                             zveřejněno: 13.7.2010
Zápis z VII. zasedání zastupitelstva ze dne 9.9.2010 - více                               zveřejněno: 9.9.2010
Zápis z VIII. zasedání zastupitelstva ze dne 11.10.2010 - více                          zveřejněno: 12.10.2010
Zápis z IX. zasedání zastupitelstva ze dne  29.11.2010 - více                          zveřejněno: 30.11.2010
Zápis z X. zasedání zastupitelstva ze dne  30.12.2010 - více                          zveřejněno: 03.01.2011

Krajský úřad - Zásady územního rozvoje

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020".
Do oznámení koncepce lze nahlédenout zde nebo v Informačním systému SEA na internetových  stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem MZP128K.
Upozorňujeme, že každy může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje.
Vyvěšeno:   16.04.2012
Sejmuto:      01.05.2012

Dražební vyhláška

ZVEŘEJNĚNÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY  PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU                                     Vyvěšeno: 20.1.2012, Sejmuto: 6.3.2012

Oznamujeme, že dne 6. března 2012 proběhne opakovaná elektronická dražba, která se bude konat prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz, a sice od 13,00 do 16,00 hodin. 
Předmětem dražby
jsou
 tyto nemovitosti v k.ú. Drahonice:
- pozemek st.parcela č. st-31 (zastavěná plocha a nádvoří)
- pozemek parcela č. 76/2 (zahrada) 
- budova bydlení čp. 9
Více informací naleznete zde...

Závěrečný účet obce 2009

Závěrečný účet obce 2009

Čerpání rozpočtu  Více
Hodnotící zpráva včetně příloh Více
Přehled majetku obce za rok 2009 Více
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2009 Více
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha Obce Drahonice  Více

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha MŠ Drahonice Více

Zasedání zastupitelstva 2009

Zasedání zastupitelstva v roce 2009

Zápis z XI. zasedání zastupitelstva ze dne 29.12.2009 - více                          zveřejněno: 4.1.2010
Zápis z X. zasedání zastupitelstva ze dne 7.12.2009 - více                             zveřejněno: 10.12.2009
Zápis z IX. zasedání zastupitelstva ze dne 2.11.2009 - více                            zveřejněno: 6.11.2009
Zápis z VIII. zasedání zastupitelstva ze dne 5.10.2009 - více                           zveřejněno: 9.10.2009
Zápis z VII. zasedání zastupitelstva ze dne 7.9.2009 - více                              zveřejněno: 8.9.2009
Zápis z VI. zasedání zastupitelstva ze dne 13.7.2009 - více                             zveřejněno: 15.7.2009
Zápis z V. zasedání zastupitelstva ze dne 1.6.2009 - více                                zveřejněno: 3.6.2009
Zápis z IV. zasedání zastupitelstva ze dne 4.5.2009 - více                               zveřejněno: 6.5.2009
Zápis z III. zasedání zastupitelstva ze dne 6.4.2009 - více                                zveřejněno: 7.4.2009
Zápis z II. zasedání zastupitelstva ze dne 2.3.2009 - více                                 zveřejněno: 3.3.2009
Zápis z I. zasedání zastupitelstva ze dne 2.2.2009 - více                                  zveřejněno: 3.2.2009

Odpadové hospodářství 2012

Městský úřad Vodňany vydává OZNÁMENÍ O PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2012. Více zde...
                                                                                    Vyvěšeno: 19.12.2011
                                                                                     Sejmuto: 15.2.2012

Oznámení UŘ - kanalizace Drahonice

Městský úřad Vodňany - odbor výstavby a ÚP zveřejňuje
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ve věci umístění stavby:
"Kanalizace obce Drahonice na pozemcích parc.č. 11/9, 1338, 1379/1, 1379/2 (PK 11/8), 1383/2, 1383/5, 1398 v k.ú.Drahonice".
Více...                                                          Zveřejněno: 11.1.2012, Sejmuto: 26.1.2012

Městský úřad Vodňany - odbor výstavby a ÚP oznamuje
SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ve věci umístění stavby:
"Veřejné osvětlení v Drahonicích na pozemcích parc.č. 92/9, 93, 150/11, 1383/5, 1399 a st.-132 v k.ú.Drahonice",
které se bude konat 22. listopadu 2011 (úterý) od 9:00 hodin na MěÚ Vodňany - Odbor výstavby a ÚP.
Více...                                                          Zveřejněno: 14.10.2011, Sejmuto: 31.10.2011
Vydané rozhodnutí zde                                 Zveřejněno: 30.11.2011, Sejmuto: 15.12.2011

Městský úřad Vodňany - odbor výstavby a ÚP oznamuje
SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ve věci umístění stavby:
"Veřejné osvětlení Albrechtice na pozemcích parc.č. KN 1001, KN 1344, KN 1007, KN 1014 (PK1014), 1030 (PK 1027, PK 10258) v k.ú. Albrechtice",
které se bude konat 22. listopadu 2011 (úterý) od 9:30 hodin na MěÚ Vodňany - Odbor výstavby a ÚP.
Více...                                                          Zveřejněno: 17.10.2011, Sejmuto: 31.10.2011
Vydané rozhodnutí zde                                 Zveřejněno: 30.11.2011, Sejmuto: 15.12.2011

Silnice I/22

Silnice I/22 Strakonice – Vodňany – zveřejnění posudku vlivů záměru na životní prostředí. Více zde...
Možnost nahlížení do posudku na Obecním úřadě v Drahonicích v úředních hodinách (út 13,00-15,30, čt 16,00-18,00).
Vyvěšeno: 10.11.2011
Sejmuto:  25.11.2011

  • 1
  • 2