OZV obce Drahonice č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice o místním poplatku z pobytu VÍCE

vyvěšeno: 1.6.2021           sejmuto 15.6.2021