Veřejná vyhláška

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-ODSH-SSÚ-1/2021  VÍCE

(přílohy tohoto dokumentu jsou k nahlédnutí na OÚ v Drahonicích)

vyvěšeno: 18.3.2021     sejmuto: 7.4. 2021