Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020  VÍCE

Návrh závěrečného účtu 2020  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2020-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2020-MŠ  VÍCE

vyvěšeno: 14.5.2021