Závěrečný účet za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  VÍCE

Závěrečný účet 2021  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2021-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2021-MŠ  VÍCE

vyvěšeno: 28.6. 2022