Z jednání zastupitelstva

OZV obce Drahonice č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství VÍCE

vyvěšeno: 14.12.2021          sejmuto:  31.12.2021

OZV obce Drahonice č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice o místním poplatku z pobytu VÍCE

vyvěšeno: 1.6.2021           sejmuto 15.6.2021

Veřejná vyhláška

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-ODSH-SSÚ-1/2021  VÍCE

(přílohy tohoto dokumentu jsou k nahlédnutí na OÚ v Drahonicích)

vyvěšeno: 18.3.2021     sejmuto: 7.4. 2021

Závěrečný účet za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  VÍCE

Závěrečný účet 2021  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2021-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2021-MŠ  VÍCE

vyvěšeno: 28.6. 2022

OZV 1-5/2019

OZV obce Drahonice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů VÍCE

OZV obce Drahonice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů VÍCE

OZV obce Drahonice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu VÍCE

OZV obce Drahonice č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného VÍCE

OZV obce Drahonice č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství VÍCE

vyvěšeno: 16.12. 2019