Zastupitelstvo obce

Starosta: Vokáč Václav
Místostarosta: Brůžek Petr
>Kandidátní listina >Kandidát >Polit. přísl.
>Příjmení, jméno >Tituly
>Sdružení nezávislých kandidátů

>   Vokáč Václav

> >BEZPP
>Sdružení nezávislých kandidátů

>   Liška Zdeněk

Bc.  >BEZPP
>>Sdružení nezávislých kandidátů

>   Brůžek Petr

  >BEZPP
>Sdružení nezávislých kandidátů

>   Častoral Jaroslav

  >BEZPP
>Sdružení nezávislých kandidátů

>   Dunovská Jaroslava

>Ing. >BEZPP
>Sdružení nezávislých kandidátů

>   Soukup Pavel st.

  >BEZPP

>Sdružení nezávislých kandidátů

>   Švehla Marek   >      BEZPP
>Sdružení nezávislých kandidátů

>   Tomanová Jitka

>Mgr. >BEZPP
>Sdružení nezávislých kandidátů

>   Tlapa Václav

  >BEZPP
Finanční výbor:  
Předseda: Ing. Dunovská Jaroslava
  Tlapa Václav
  Mgr. Tomanová Jitka
Kontrolní výbor:  
Předseda: Bc. Liška Zdeněk
  Švehla Marek
  Soukup Pavel
Kronikář obce Drahonice:  Benešová Jana
Kronikář osady Albrechtice: Syrová Iva
Kronikář jubilantů: Bc. Svobodová Marcela
Knihovna: Pešková Růžena