Komunitní plánování obce 2013

Dne 22. listopadu 2013 se uskutečnilo další setkání občanů za účelem komunitního plánování. Cílem setkání bylo jednak zhodnotit plnění Plánu rozvoje obce na roky 2008 - 2013 a jednak získat podněty  a nápady pro sestavení Plánu rozvoje obce na další období, tedy Plán rozvoje obce na roky 2014 - 2019.

Pozvánku a program veřejného setkání naleznete zde.

Plán rozvoje obce na roky 2014 - 2019 naleznete zde.

Místní program obnovy venkova 2014 - 2019, který vychází z Plánu rozvoje obce, naleznete zde.

Fotogalerie  Více

Všem zúčastněným děkujeme za jejich čas, podnětné připomínky a inspirativní nápady.

Komunitní plánování obce 2011

Další setkání občanů v rámci komunitního plánování se uskutečnilo dne 15. října 2011 v místním Kulturním zařízení. Při této příležitosti byl mimo jiné aktualizován Plán rozvoje obce do roku 2013.

Zápis z veřejného setkání naleznete zde.
Aktualizovaný plán rozvoje obce na roky 2008 - 2013 naleznete zde.

Ve středu 23. července 2008 od 20:00 hodin proběhlo v místním kulturním domě Veřejné setkání občanů v rámci Komunitního plánování rozvoje v obci, jehož cílem bylo získat poznatky a nápady pro sestavení návrhu Plánu rozvoje obce na roky 2008-2013.

Všem zúčastněným děkujeme za podnětné připomínky i inspirativní nápady.

Výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu května - června 2009 mezi obyvateli Drahonic a Albrechtic, naleznete zde.
Všem, kteří se šetření zúčastnili, děkujeme za jejich čas a nápady. 

Plán rozvoje obce na roky 2008 - 2013, který byl sestaven na základě dotazníkového šetření mezi občany Drahonic a Albrechtic v období od 29. května do 10. června 2008 a na něj navazujícího veřejného setkání občanů, které se uskutečnilo dne 23. července 2008 od 20,00 hodin v Kulturním domě v Drahonicích, máte možnost shlédnout zde.