Přehled realizovaných akcí

V roce 2021:

Stavební akce snázvem ,,Drahonice - Lihovarská zahrada - komunikace" byla podpořena z POV 2021 JčK dotací ve výši 300.000,--Kč. VÍCE

V roce 2020:

Rekonsrtukce budovy občanské vybavenosti v obci Albrechtice - Akce byla podpořena z POV 2020 JčK dotací ve výši 270.000,--Kč. VÍCE

 dotace 2016

...v roce 2012:

- Realizace projektu "Vše pro děti", v rámci něhož bylo provedeno zateplení MŠ a výměna oken, dveří a střešní krytiny na budově MŠ, instalace solárních panelů na ohřev teplé vody na budovu MŠ, zřízení parkoviště u budovy MŠ, nové oplocení kolem areálu MŠ, zřízení nového multifunkčního hřiště včetně rekonstrukce sociálů sportovního areálu, výstavba úschovny a přístřešku u sportovního areálu, nové dětské hřiště a rekonstrukce klubovny Mladých hasičů v budově OÚ (celk.náklady 6.200tis. Kč, dotace 4.495tis. Kč)
- Výstavba Kořenové čistírny odpadních vod (dokončena IX/2013) v obci Drahonice (celk.náklady 10.122 tis. Kč, dotace 7.353tis. Kč)
- Rozšíření veřejného osvětlení v obci Albrechtice směrem k autobusové zastávce (celk.náklady 524 tis., dotace 400 tis.)

... v roce 2011:
- Zateplení budovy Obecního úřadu (celk. náklady 630 tis.)
- Rekonstrukce veřejného osvětlení směrem na Bavorov (celk.náklady 298 tis., dotace 140 tis.)
- Oprava Sochy svatého Václava (celk.náklady 85 tis., dotace 50 tis.)
- Oprava Krucifixu na návsi v Drahonicích (celk.náklady 67 tis., dotace 40 tis.)
- Dopravní automobil Ford Transit SDH Drahonice - 2.etapa- vestavba (celk.náklady 202,5 tis., dotace 115 tis.)
- Generální oprava PPS 12 - SDH Drahonice (celk. náklady 70 tis., dotace 45 tis.)

...v roce 2010:
- Rozšíření veřejného osvětlení směrem na Strakonice a u MŠ (celk.náklady 395 tis., dotace 160 tis.)
- Oprava kapličky svatého Vavřince u MŠ (celk.náklady 12 tis., dotace 7,2 tis.)
- Modernizace dětského dopravního hřiště při MŠ (celk.náklady 258 tis., dotace 207 tis.)
- Úprava zahrady MŠ Drahonice (celk. náklady 129 tis., dotace 75 tis.)
- Dopravní automobil Ford Transit pro SDH Drahonice (celk.náklady 396 tis., dotace 200 tis.)
- Obnova pomníku obětem 1. světové války na návsi v Drahonicích (celk. náklady 175 tis., dotace 140 tis.)

...v roce 2009:
- Zřízení kontaktního pracoviště Czech POINT (celk.náklady 94 tis.)
- Nová fasáda, okna a dveře u KZ Drahonice (celk.náklady 260 tis.)
- Zavlažovací zařízení pro fotbalové hřiště (celk.náklady 71,5 tis.)
- Obnova webových stránek obce (celk.náklady 25 tis.)

...v roce 2008:
- Školka splněných přání - obnova vybavení MŠ (celk.náklady 421 tis.)
- Nová požární zbrojnice pro SDH Drahonice (celk.náklady 180 tis.)
- Nová autobusová zastávka v Albrechticích (celk. náklady 116 tis.)
- Oprava kapličky sv. Josefa u Tlapů (celk.náklady 65 tis.)
- Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého u Římanů (celk.náklady 108 tis.)
- Oprava návesní kaple v Albrechticích (celk.náklady 173 tis.)
- Nové vybavení kanceláře Obecního úřadu (celk.náklady 232 tis.)
- Obnova výpočetní techniky (celk.náklady 35 tis.)