1. světová válka a období meziválečné

D_-_pomnk_-_1.sv.vlkaV kronice obce Drahonice se uvádí: "Dne 28. června 1914 zavražděn v Sarajevě následník trůnu rakouského. Atentát zosnován srbským spolkem "Narodna obrana". Vrahem byl 20 letý gymnazista Princip. Tento atentát zapsán bude na věky v dějinách lidstva, neboť byl příčinou podání rakouského ultimata Srbsku a hned na to vyhlášení války. Dne 28. července vyhlášena v Rakousku mobilizace. Z naší obce tehdy narukovali: Fr. Polanský, V. Beneš, K. Prokop, J. Poláček, V. Fousek, J. Nosek, J. Rezek, Fr. Němec, J. Nůtek, I. Kovárna, V. Strnad, V. Petrák, M. Kysel, J. Kysel, V. Kourska, Fr. Valdštýn a další. Smutný byl den 29. července, kdy loučili se naši přátelé se svými rodinami a přáteli - ani netušili, že se někteří již nevrátí.

Následkem uzavření našeho cizozemského obchodu, musely býti veškeré zásoby mouky a obilí státek zabaveny a rozprodávány pouze na chlebové lístky. Jsme právě uprostřed světové války. Kolem nás zuří litice války, my ji cítíme, čteme o ni, ranění o ni vypracují. Kdy bude konec? táže se každý. Vzniká hlad. 1918. Již na jaře tohoto roku počaly kolovati od úst k ústům rozmanité zprávy, míru se týkající. Něco určitého však věděl málo kdo. Konečně nadešel den, který po věčné časy zapsán bude v kronice české. Jest to 28. říjen 1918. Dne tohoto povstal národ český po třistaleté porobě opět k novému životu tak, jak to byl slavný učitel národů Jan Amos Komenský předpověděl. 
Osvobozený národ s jásotem uvítal své národní hrdiny vracející se do vlasti. Také z Drahonic vrátili se mnozí vojíni jako legionáři. Jsou to: Josef Moudrý, Frant. Beneš, Ant. Salač, Jar. Kysel z bojiště italského a Jan Kračmer z bojiště francouzského. Také ostatní vojíni navraceli se do svých domovů a těšili se, že konečně nastal konec všech útrap, které na ně vložila litice války. Smutno však zavládlo v té rodině, jejíž člen ukončil svůj život na poli válečném. 
Dlužno ještě zaznamenati, že téhož roku na podzim vypukla ve značném rozsahu nemoc, tak zv. "španělská chřipka", která i v Drahonicích vyžádala si značné oběti. V roce 1921 byl postaven padlým vojínům ve světové válce z osady skočické nákladem pozůstalých pomník, který se nalézá na hřbitově ve Skočicích, při vchodu od východní strany. 5. listopadu 1933 se konalo slavnostní otevření školy v Drahonicích. Ve středu dne 18. prosince 1935 provedena volba nového presidenta republiky. Volbu provedeli o 10 hodině dopolední členové Národního shromáždění na Pražském hradě, ve Vladislavném sále. Ze 440 hlasů bylo odevzdáno 340 lístků pro Dr. Edvarda Beneše. Od 18. prosince je Dr. Edvard Beneš naším novým presidentem. Byl zvolen muž, který stejně jako president Masaryk obětoval všechny své síly osvobození našeho národa a který jako ministr zahraničí získával své vlastni vážnost a úctu ve Společnosti národů."