Památky - úvod

V obci Drahonice se nachází 9 nemovitých kulturních památek, jež jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR Ministerstva kultury:
* okrouhlá věž s pozůstky tvrze
* kaple Navštívení Panny Marie na návsi
* krucifix na návsi před kaplí 
* venkovská usedlost čp. 10
* venkovská usedlost čp. 34
* venkovská usedlost čp. 46
* venkovská usedlost čp. 47 (s omezením: bez špýcharu a brány)
* zámek, čp. 32
* Socha sv. Václava (u budovy Obecního úřadu)

 V obci Albrechtice nalezneme 1 nemovitou kulturní památku zapsánou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR Ministerstva kultury, a sice kapli sv. Jana Nepomuckého (na návsi)

D_-_kaplikaAlbrechtice_kaplickaD_-_selsk_baroko_3D_-_selsk_baroko_4Drahonice_62013_-_zmek

 

Zámeček a tvrz v Drahonicích

D_Okrouhla_vezVes patřila kolem r. 1240 řádu křížovníků s červenou hvězdou. R. 1254 ji připojil král Přemysl Otakar II. k nově založenému městu Písku. R. 1374 koupili Drahonice bratři Jaroš a Racek a vystavěli si zde tvrz. Z dalších majitelů je znám Jaroš z Drahonic (od r. 1434), který bal zprvu ve službách Oldřicha z Rožmberka a později přestoupil k táborům. V držení drahonického statku se vystřídali v průběhu 16. století páni z Rožmitálu, z nichž Zdeněk Lev přebudoval v r. 1508 tvrz. Jeho syn Adam Lev prodal r. 1544 Kateřině z lípy tvrz a dvůr v Drahonicích a vesnice Drahonice, Albrechtice, Kuřimany, Pivkovice a Dunovice. Sňatkem s Kateřinou získal drahonický statek Hynek Radkovec z Mirovic. Po smrti jeho druhého syna Oldřicha v r. 1614 ovdovělá Salomena Radkovcová, rozená ze Žákavy, vykoupila zadlužený statek, k němuž patřila kamenná tvrz, 3 dvory a vesnice Drahonice, Albrechtice, Pivkovice a Bílsko. Po smrti jejího staršího syna a dědice Mikuláše Diviše (1661) dědila statek jeho dcera Kateřina Konstancie, provdaná za hraběte Ferdinanda Leopolda z Vrtby, od něhož pak koupil r. 1700 Drahonice kníže Ferdinand Schwarzenberk a spojil je s protivínským panstvím. Schwarzenberkové drželi statek až do r. 1945.

Podle zápisu v urbáři protivínského panství z r. 1741 byla drakonická tvrz, tehdy již velmi sešlá, obývána panskými úředníky. Za vichřice v r. 1762 se část pustého stavení sesula a k opravě vzniklé škody nedošlo. Z tvrze se zachovala dvoupatrová válcová věž se střílnovými okénky, krakorci a částí portálu. Na severní straně na věž navazují pozůstatky hradby a na západě k ní přiléhá přízemní stavení upravené k obývání.

Pokračovat ve čtení

Kaple Navštívení Panny Marie a křížek na návsi

KaplikaDominantou typicky jihočeské návsi s rybníkem je kaple Navštívení Panny Marie. Kaple je obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, vstup je vyzdoben výraznějším štítem, na bocích se nachází po jednom okně. V zadní části je zvonice se samostatným vstupem, v horní části s hodinami, jež má čtverhranný půdorys. Zastřešuje ji jehlancová stříška, zakončená cibulkou a křížkem. Kaple je národní kulturní památkou.

Před kaplí stojí krucifix, jenž je rovněž zapsán na Seznamu národních kulturních památek.

Venkovská usedlost čp. 10

D_-_selsk_baroko_3Vznik objektu je datován k roku 1837. Jedná se o venkovskou usedlost postavenou v typicky jihočeském venkovském baroku. Dominantu tvoří obytná část vlevo s barokním štítem, jenž je ozdoben nikou a pilastry. Vpravo od obytné části se nachází zaklenutý samostatný vchod  a dále zaklenutá barokní brána s nikou. Objekt není přístupný veřejnosti a je v soukromém vlastnictví.