Turistika, ubytování

Ubytování

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ V OBCI A JEJÍM BLÍZKÉM OKOLÍ:

POHOSTINSTVÍ DRAHONICE

Kontakt: Drahonice 41
  389 01 Vodňany
Mobil: 731 410 840
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Turistika - DSO Zlatý Vrch

Tvrze v Kestřanech a další zajímavosti

Jedná se o soubor feudálních sídel s dvorcem, který je u nás zcela výjimečný. Jeho jedinečnost spočívá zejména v dochovaném historickém organismu s doklady postupného narůstání od 13. století až do nedávné minulosti.

Horní tvrz

Kestrany_horni_tvrzVes Kestřany bývala rozdělena mezi různé zemanské rody s manskými povinnosti ke hradu Zvíkovu. Původ horní tvrze se klade do druhé poloviny 13.století. Jejím nejstarším známým držitelem byl Albert z Kestřan, připomínaný poprvé v r. 1315. V následujících stoletích změnila tvrz mnohokrát majitele, z nichž obecně nejznámější byli Švamberkové. Nejstarší částí tvrze je tzv. purkrabství v severní polovině nádvoří, které si dosud zachovalo v přízemí raně gotickou žebrovou klenbu a mladší gotické klenby a portály. Za Švamberků byl vystavěn vstupní pozdně gotický palácový trakt, vložený před starší jižní hradbu. Součástí východního křídla paláce byla kaple sv. Máří Magdalény, klenutá sklípkovou klenbou. Tvrz je obehnána příkopem původně napájeným vodou z blízkých rybníků. Dřevěný zdvihací most k bráně nahradil v 18. století dnešní kamenný.

Pokračovat ve čtení

Blízké okolí

Helfenburk

HelfenburkZřícenina hradu Helfenburk leží asi 5,5 km od jihočeské obce Bavorov a zhruba 11,8 km od obce Drahonice. Z původně gotického hradu postaveného Rožmberky se dodnes dochovaly hradby, hradní příkopy s dělostřeleckými baštami, tři vstupní brány, zbytky třípatrového paláce a dvě pozorovací věže, z nichž jedna je v rekonstrukci a druhá slouží jako rozhledna. 

Pokračovat ve čtení

Lomec - poutní místo

Mariánské poutní místo nedaleko Libějovic v jižních Čechách.

Stručná historie

LomecekKarel Filip byl velmi zbožným vladařem. Na své české statky přivezl velkou rodinnou památku, věrnou kopii proslavené sošky P. Marie de Foya u Bruselu.  Když se Karel Filip plavil jednou z Říma do Španělska, přepadla jej veliká bouře. Tu slíbil, když se z bouře dostane, že vystaví na svém českém panství kostelík pro milostnou sošku P. Marie. Bouře přestala a zbožný hrabě svůj slib splnil tím, že jeho syn Filip Emanuel hrabě Buquoy vystavěl na blízkém Lomci kostel pro sošku P. Marie de Foya. Vybral si k tomu svah nad Libějovicemi, vysoký 515 metrů. Sám nakreslil plány a vedl stavbu. Stavba je velmi zajímavá. Její barokní sloh promísil silně španělskými vlivy. 

Lucerna je provedena v maurském slohu. Zajímavý podvojný oltář je dělán dle Berniniho oltáře u sv. Petra v Římě. 

Brzo začali věřící z okolí i vzdálených míst putovat na Lomec, čili jak říkají na Lomeček, a dnes je to velmi oblíbené jihočeské poutní místo. 
Je zde také klášter Šedých sester 3. řádu sv. Františka.

Pokračovat ve čtení