Sbor dobrovolných hasičů Drahonice

Hasicska_helmaV památní knize Sboru dobrovolných hasičů obce Drahonice se uvádí:

"Po příkladu okolních obcí byl i v Drahonicích v r. 1891 zřízen sbor Dobrovolných hasičů. První valná hromada konána byla dne 15. května téhož roku, již zúčastnilo se 38 členů."

Prvním požárem, k němuž přispěl na pomoc, byl požár stodoly Jos. Churáně ve Sviněticích, dále dne 15. února a dne 3. dubna 1892 v Maleticích, jakož i dne 4. října v Heřmani..."

V kronice obce Drahonice se uvádí:

"Fond Protivínský z přebytku svých příjmů zakoupil v roce 1804 tři stříkačky vozové, požární, které umístil po okresu Vodňanském a to: v Protivíně, v Drahonicích a Kestřanech. Sbor hasičský této stříkačky pak po svém zaražení používal."

SOUČASNOST SDH DRAHONICE

V současné době má sbor 97 členů (včetně dětí a mládeže), je zařazen v rámci IZS jako JPO III. V rámci JPO fungují 2 zásahová družstva po 9 členech, v každém družstvu jsou 2 strojníci a 1 velitel družstva. Jednotka má k dispozici CAS 25 RTH, dopravní automobil Ford (9-místný), tři motorové stříkačky (jednu historickou, 2 PPS 12), 4 dýchací přístroje Saturn, motorovou pilu, motorovou rozbrusovací pilu, plovoucí čerpadlo, ponorné čerpadlo, elektrocentrálu, osobní ochrannou výstroj a kompletní výstroj pro jedno zásahové družstvo.

Výkonný výbor:

Starosta: Vokáč Eduard st.
Náměstek starosty: Soukup Pavel st.
Velitel: Častoral Jaroslav st.
Jednatel: Častoral Vít Ing.
Hospodářka: Kovačíková Jitka
Vedoucí mládeže: Častoralová Hana Ing.
Referentka žen: Švehlová Jana
Kronikář: Janoutová Marie Ing.
Kotrolní a revizní komise: Pleninger Zdeněk ml. - předseda   
  Janoutová Marie Ing.  - revizor
  Hejtmánek Miroslav Ing.