Soutěže 2013

7.9.2013 - Pohárová soutěž v Krajníčku
Muži:   1. Drahonice (27,01 s)  (Hejtmánek M., Častoral Vít, Moudrý J., Moudrý T., Říman M., Mikeš J.)
            2. Bílsko (27,07 s)
            3. Čichtice (29,31 s).....................celkem 13 týmů

Veteráni
: 1. Vacovice (27,95 s)
                2. Dřešín (29,04 s)
                3. DrahoMalenice (32,26 s)  
                     (Častoral Vít, Moudrý Josef, Hošková Petra a bratři z Malenic v čele s Otou Švehlou)
                                        ....................celkem 4 týmy

V kategorii žen neměli v této soutěži Drahonice zastoupení.

24.8.2013 - Pohárová soutěž v Bavorově
Muži:  1. Čichtice (25,89 s)
          2. Bavorov (29,74 s)
          3. Černětice (31,80 s)
          ......
          9. Drahonice (50,08 s)  
            (Pleninger Zd., Častoral Vít, Moudrý J., Moudrý T., Kučera O., Maroušek L., Mikeš J.)
                                        .....................celkem 10 týmů

V kategorii žen neměli v této soutěži Drahonice zastoupení.

17.8.2013 - Pohárová soutěž v Malenicích
Muži:  1. Nové Kestřany (24,13 s)
          2. Vacovice (24,82 s)
          3. Cehnice (27,02 s)
          .....
          8. Drahonice (37,14 s)  
              (Častoral J., Častoral Vít, Moudrý J., Moudrý T., Kučera O., Mikeš J., Říman M., )
                                         .....................celkem 14 týmů


V kategorii žen neměli v této soutěži Drahonice zastoupení.

3.8.2013 - Pohárová soutěž Memoriál Petra Soukupa v Drahonicích
Muži:  1. Sudoměř (20,91 s)
           2. Cehnice B (25,78 s)
           3. Cehnice A (26,78 s)
           4. Drahonice A (31,34 s)  (Hejtmánek M., Soukup O., Koc V., Kučera O., Kučera T., Soukup V., Říman M.)
           6. Drahonice B (33,49 s)  (Častoral J., Častoral V., Moudrý T., Soukup O., Mikeš J., Maroušek L., Vokáč V.)
                                          ....................celkem 8 týmů


Ženy
:  1. Mladějovice (23,57 s)
           2. Drahonice (26,53 s)  
                (Kovačíková J., Majerová D., Moudrá M., Kapustová M., Hanusová I., Janoutová M., Trojáková N.)
           3. Vodňany (45,59 s) ..................celkem 3 týmy

13.7.2013 - Pohárová soutěž DSO Blanicko-Otavského regionu v Bavorově
Muži:   1. Tálín (20,83 s)
            2. Jehnědno (23,54 s)
            3. Drahonice (26,32 s)  
                (Častoral J., Častoral V., Moudrý J., Moudrý T., Moudrý V., Maroušek L., Říman M., )
                                          .....................celkem 7 týmů


V kategorii žen neměli v této soutěži Drahonice zastoupení.

6.7.2013 - Pohárová soutěž v Lidmovicích
Muži:  1. Drahonice (38,28 s)  
               (Hejtmánek M., Soukup O., Moudrý J., Moudrý T., Častoral V., Maroušek L., Říman M., )
         
2. Vodňany (43,16 s)
          3. Křtětice (54,59 s)
                                           .....................celkem 6 týmů

V kategorii žen neměli v této soutěži Drahonice zastoupení.

1.6.2013 - Okrsková soutěž v Cehnicích
Muži:  1. Cehnice B (celkem 118,73 s)
          2. Cehnice A (celkem 124,20 s)
          3. Drahonice (celkem 125,42 s)  
               (Hejtmánek M., Moudrý J., Koc V., Moudrý T., Moudrý V., Vokáč V., Říman M., )
                                         .....................celkem 7 týmů


V kategorii žen neměli v této soutěži Drahonice zastoupení.