Přátelák - fotbal - 28.3.2010

Fotbal_mic
Srdečně Vás zveme na přátelské fotbalové utkání mezi TJ Drahonice a TJ Krč, které se odehraje v neděli 28.3.2009 od 15,00 hodin na místním fotbalovém hřišti.

RUMPOLD VODŇANY - důležité!!!

RUMPOLD VODŇANY žádá občany, aby ze svých popelnic odstranili všechny neplatné svozové známky z minulých roků.

Včelaři

vcelariUPOZORNĚNÍ PRO VČELAŘE

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj vydala Nařízení č. 1/2010, kterým nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel. Více zde...

Původní webové stránky obce - archiv

 
Akce v MŠ 
 AKCE PŘESUNUTA Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ NA NEDĚLI 21. ČERVNA 2009
DĚTSKÝ DEN 2009.
V neděli, dne 21. června 2009 od 14,00 hodin na zahradě MŠ a místním fotbalovém hřišti

Program:
- zábavné hry a soutěže pro děti
- ukázka požární techniky SDH Drahonice
- utkání ve vybíjené pro starší děti
- opékání buřtů

OBČERSTVENÍ PRO DĚTI ZAJIŠTĚNO !!!.
Vzhledem ke zkušenostem z minulých ročníků doporučujeme vzít s sebou náhradní oblečení pro děti.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE ODLOŽENA.
Všechny děti jsou srdečně zvány, dětí předškolního věku za doprovodu rodičů. 

 ZÁPIS DO MŠ DRAHONICE NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010.
V úterý, dne 26. května 2009 od 9,00 do 15,00 hodin
budou v Mateřské škole Drahonice přijímány
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělvání v Mateřské škole Drahonice na školní rok 2009/2010.
S sebou: občanský průkaz zákonných zástupců dítěte.
Více informací na tel:                  383 380 127         383 380 127                383 380 127         383 380 127

 Milí spoluobčané,
dne 2.4.2009 od 8,30 hodin proběhne již tradiční akce MŠ UKLIĎME SVĚT!!!.
Mateřská škola Drahonice zve všechny zájemce na jarní úklid okolí MŠ, hřiště a veřejných prostor v obci (park, okolí autobusové zastávky atd.).
SRAZ: před budovou MŠ
Předem děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se k nám přidají, neboť jim není lhostejné, v jakém prostředí žijeme.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ BUDE VČAS OZNÁMEN NOVÝ TERMÍN.
Jakékoliv dotazy Vám zodpoví sl. Tomanová Jitka, tel.                383 380 127         383 380 127                383 380 127         383 380 127Více
 
Milí spoluobčané,
máte zájem seznámit se s novým prostředím naší mateřské školy?
Pokud Vás zajímá, jak vypadá nové vybavení MŠ po letošní prázdninové rekonstrukci, pak jste srdečně zváni dne
27. listopadu 2008 od 8,00 do 15,00 hodin do MŠ na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
K vidění bude i fotodokumentace celé této akce.

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Vedení MŠ Drahonice oznamuje všem rodičům, že provoz v MŠ Drahonice bude zahájen až v
pondělí dne 1. září 2008,
a to z důvodu probíhajících dončovacích prací v rámci rekonstrukce interiérů MŠ.
Děkujeme za pochopení 

 Dne 9.6. 2008 od 10,30 hodin proběhne na hřišti u Mateřské školy
UKÁZKA DRAVÝCH PTÁKŮ,
a to včetně letové ukázky s výkladem o životě, lovu a chovu dravých ptáků.
Srdečně vítáni jsou kromě dětí z MŠ i všichni naši spoluobčané.
Vstupné: 40,--Kč/ osoba  Více
ZÁPIS DO MŠ DRAHONICE NA ROK 2008/2009!!!
Dne 22.5.2008 od 8,00 do 15,00 hodin budou přijímány žádosti k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Drahonice pro školní rok 2008/2009.
S sebou si nezapomeňte vzít Občanské průkazy zákonných zástupců.
Bližší informace na telefonu:                383 380 127         383 380 127                383 380 127         383 380 127

 "Sportovní hry MŠ"
ve dnech 12.5.2008 - 23.5.2008   Více
 UKLIĎME SVĚT!!!
Hodnocení akce ...Akce byla konečně zorganizována díky pěknému počasí ve středu 30.dubna 2008. Do úklidu se zapojilo 17 dětiček ve věkovém rozmezí 2,5 - 6 let a dvě paní učitelky z MŠ. Společně zvelebily okolí Mateřské školky, fotbalového a dětského hřiště a centrum obce (okolí autobusové zastávky, park, okolí kaple a Obecního úřadu). Děti se do akce zapojily s velkým nadšením, o čemž svědčí i naplněné tři odpadkové pytle, a přitom bylo podpořeno jejich ekologické myšlení a cítění. Celý projekt lze hodnotit jako velmi zdařený, za což děkujeme zejména paním učitelkám, ale i všem dětičkám. Je jen škoda, že se do této aktivity nezapojilo více tak šikovných ručiček, jako jsou ty našich malých předškoláčků.
JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME.  


Místní poplatky
Ve čtvrtek 16.července 2009, od 14,00 do 18,00 hodin
a v sobotu 18. července 2009, od 8,30 do 11,00 hodin
budou vybírány MÍSTNÍ POPLATKY za 1. pololetí 2009, a sice vodné a odpady za 1.pol.2009, poplatek ze psů za rok 2008 a stočné za rok 2009.
Ceny pro rok 2009 jsou:
- vodné - 14,-- Kč za 1 m3, svoz odpadů 980,-- Kč za týdenní známku, 814,-- Kč za 14denní známku a 650,-- Kč za měsíční známku za 1.pololetí 2009, stočné pro rok 2009 je 50,--/ osobu s TP v obci, 100,-- Kč za rekreační objekt a 500,-- Kč za podnikatelský objekt a poplatek ze psů za rok 2008 činí 60,--Kč / psa. Osobám samostatně žijícím se poplatek za svoz odpadu snižuje o 1/2.

 

Ve čtvrtek 11. prosince 2008, od 14,00 do 18,00 hodin
a v sobotu 13. prosince 2008, od 8,00 do 12,00 hodin
budou vybírány MÍSTNÍ POPLATKY za 2. pololetí 2008, a sice vodné za 2.pol.2008 a odpady za 2.pol.2008.
Ceny pro rok 2008 jsou:
- vodné - 12,-- Kč za 1 m3 a svoz odpadů 892,-- Kč za týdenní známku, 750,-- za 14denní známku a 610,-- Kč za měsíční známku za 2.pololetí 2008. Osobám samostatně žijícím se poplatek za svoz odpadu snižuje o 1/2.

Pro výpočet vodného bude opět zjišťován stav vodoměrů. Občané mouhou zasílat stav vodoměru i formou SMS ve tvaru: OBEC_ČÍSLO POPISNE_PŘÍJMENÍ_"stav vodoměru" KUBÍKŮ (např.:DRAHONICE 100 NOVAK 1236KUBIKU.) na telefon                724 182 245         724 182 245                724 182 245         724 182 245 nebo jako e-mail na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení spoluobčané,
v sobotu 29. listopadu 2008 a v neděli 30.listopadu 2008, bude zaměstnanec OU zjišťovat stavy vodoměrů v obci Drahonice a Albrechtice. Žádáme Vás o zajištění spolupráce.
Občané mouhou zasílat stav vodoměru i formou SMS ve tvaru: OBEC_ČÍSLO POPISNE_PŘÍJMENÍ_"stav vodoměru" KUBÍKŮ (např.:DRAHONICE 100 NOVAK 1236KUBIKU.) na telefon                724 182 245         724 182 245                724 182 245         724 182 245 nebo jako e-mail na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Předem děkujeme.  

Vážení spoluobčané,
v sobotu 14. června 2008, bude zaměstnanec OU zjišťovat stavy vodoměrů v obci Drahonice a Albrechtice. Žádáme Vás o zajištění spolupráce. Předem děkujeme. Obecní úřad  

Ve čtvrtek 19. června 2008, od 14,00 do 18,00 hodin
a v sobotu 21. června 2008, od 8,00 do 12,00 hodin
budou vybírány MÍSTNÍ POPLATKY za 1. pololetí 2008, a sice vodné za 1.pol.2008, odpady za 1.pol.2008 a stočné za rok 2008.
Ceny pro rok 2008 jsou:
- vodné - 12,-- Kč za 1 m3, stočné 50,- Kč/1 osoba, 100,-- Kč/rekreační objekt a 500,--Kč/právnická osoba za rok a svoz odpadů 894,-- Kč za týdenní známku, 750,-- za 14denní známku a 610,-- Kč za měsíční známku za 1.pololetí 2008. Osobám samostatně žijícím se poplatek za svoz odpadu snižuje o 1/2.

Pro výpočet vodného bude opět zjišťován stav vodoměrů. Občané mouhou zasílat stav vodoměru i formou SMS ve tvaru: OBEC_ČÍSLO POPISNE_PŘÍJMENÍ_"stav vodoměru" KUBÍKŮ (např.:DRAHONICE 100 NOVAK 1236KUBIKU.) na telefon                725 031 340         725 031 340                725 031 340         725 031 340 nebo jako e-mail na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Svoz nebezpečného odpadu 2008
 Vážení spoluobčané, dne 29. listopadu 2008 proběhne svoz nebezpečného odpadu. V obci Albrechtice od 8,00 hodin na návsi. V obci Drahonice od 8,30 hodin u Obecního úřadu.
Občané jsou povinni uložit nebezpečný odpad do přistaveného kontejneru.
Do nebezpečného odpadu patří zejména vyřazené elektrické a elektronické přístroje (např. televizory, ledničky), barvy, laky a rozpouštědla a jejich obaly, zářivky, baterie, akumulátory, velkoobjemový odpad atd. 

 Vážení spoluobčané, dne 21. června 2008 proběhne svoz nebezpečného odpadu. V obci Drahonice od 8,00 hodin u Obecního úřadu. V obci Albrechtice od 8,30 hodin na návsi. Občané jsou povinni uložit nebezpečný odpad do přistaveného kontejneru. 


OSTATNÍ AKCE
ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE
V sobotu dne 4.4.2009 od 10,00 hodin budou dobrovolní hasiči čistit požární nádrž. Další dobrovolníci jsou srdečně vítáni.
Občerstvení zajištěno.
 

 DEN ZEMĚ V DRAHONICÍCH
Vážení spoluobčané, dne 22.4.2009 slavíme DEN ZEMĚ a při té příležitosti si Vás dovolejeme pozvat na společný výlet do přírody, kde strávíme příjemný den a užijeme si krásné okolí naší obce.
KDY?: v sobotu 18. dubna 2009
KDE?: sraz v 9,30 před budovou Obecního úřadu
CÍL?: SKOČICKÝ HRAD, místní přírodní rezervace zajímavá svou přírodovědnou i archeologickou hodnotou
SRDEČNĚ VÍTÁNY JSOU ZEJMÉNA VŠECHNY DĚTI!
Akce bude zakončena společným opékáním buřtů na přírodním parketě v Drahonicích.
Občerstvení si zajistí každý individuálně.
V případě nepříznivého počasí akce proběhne v náhradním termínu.
Vaše případné dotazy zodpoví: Jitka Tomanová, tel.:                721 434 843         721 434 843                721 434 843         721 434 843 , e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


KULTURNÍ AKCE
 V sobotu 21.2.2009 se bude konat TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ
. Sraz masek v 9,00 hodin v místním kulturním zařízení.
Masky všeho druhu i původu vítány.

 


V sobotu 28.2.2009 od 20,00 hodin se bude konat v Kulturním domě v Drahonicích SPORTOVNÍ PLES
. K tanci a poslechu hraje FATIMA.
BOHATÁ TOMBOLA
 

V sobotu 21.3.2009 od 20,00 hodin se bude konat v Kulturním domě v Drahonicích HASIČSKÝ PLES
. K tanci a poslechu hraje AKCENT.
BOHATÁ TOMBOLA
Vstupné 80,-- Kč.
 

 V neděli 30.11.2008 od 17,00 hodin se bude konat v Drahonicích u Jednoty TRADIČNÍ "ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU"
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
Všichni jsou srdečně zváni.
 

 V sobotu 25.10.2008 od 8,00 hodin se bude konat v Drahonicích na návsi TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝLOV RYBNÍKA, spojený s prodejem kaprů za cenu 80,-- Kč/kus.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
Všichni jsou srdečně zváni.
 

V pátek 19.9.2008 od 20,00 hodin to rozparádí na drahonickém parketě AC/DC Revival band - Špejbl´s Helprs a HAMR
Všichni jste srdečně zváni.  

Na kole,kam oko ze Zlaté hory dohlédne
DSO Zlatý vrch si vás dovoluje pozvat na cyklistický výlet, který se bude konat v sobotu 20. září 2008!.
Sraz a prezentace účastníků v 9h na nádvoří středověkých tvrzí v Kestřanech,
slavnostní zahájení v 9:45h,
START v 10:00h.
Po zakončení kulturní program - dobová střelnice, šermířské vystoupení SHŠ RIVAL, Řez dřevem a Phil Shönfelt s Pavlem Cinglem - britsko-české DUO.
Občerstvení na úvod i závěr je zajištěno a pro registrované dokonce ZDARMA.
K výletu je možné se přidat kdekoli na trase.   Více
 KDY: 8. - 10. srpna 2008
KDE:Mateřská škola v Drahonicích
PROČ:Projekt je zaměřen na děti a mládež od 6 do 18 let a jeho cílem je tvůrčím způsobem poukázat na existenci a význam jiných hodnot v životě člověka, než jsou peníze.
1. den projektu: "Umíme rozlišovat skutečné životní hodnoty od povrchnosti?" (zahrnuje navrhování podoby "mincí skutečné hodnoty", jejich odlévání a malování na odlitek a uložení odlitků do připravené truhlice ("poklad"))
2. den projektu: "Takhle velkou bankovku svět neviděl." (zahrnuje malbu, kresbu regionální bankovky a vytváření velkoformátové sprejové kresby bankovky)
3. den projektu: "Pokládáme společné střípky lidských hodnot?" (příběh o člověku, hledajícím skutečné lidské hodnoty)
Tento projekt je organizován DSO "Zlatý vrch", jehož je obec Drahonice členem, v rámci POV za podpory MMR.

PŘIJĎTE, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!  

Denní časový harmonogram akce  Více
Přihláška  Více
Jízdní řád autobusů  Více

Přerušení dodávky elektrické energie
Oznamujeme občanům, že dne 24. července 2009 od 8,00 do 9,00 bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Drahonice - část od Pohostinství (včetně) směrem na Vodňany, MŠ a Dřevovýroba Šleis. Děkujeme za pochopení. 

Oznamujeme občanům, že dne 24. července 2009 od 9,00 do 10,00 bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Drahonice - část od zatáčky u Plášilů směrem na Strakonice, okolí zámku a Obecní úřad. Děkujeme za pochopení. 

Oznamujeme občanům, že dne 30. dubna 2009 od 8,30 do 15,30 bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Drahonice - pravá strana ulice směr Bavorov (směrem od středu obce) a samoty pod lesem

Oznamujeme občanům, že dne 17. března 2009 od 9,30 do 11,30 bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Drahonice - střed obce v okolí rybníka, prodejna, směr Písek a směr Bavorov (vč. bažantnice)

Oznamujeme občanům, že dne 17. března 2009 od 12,00 do 14,00 bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Drahonice - část od Hostince (včetně) směr Vodňany (včetně MŠ)

Oznamujeme občanům, že dne 18. března 2009 od 7,30 do 11,30 bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Albrechtice

Oznamujeme občanům, že dne 19. března 2009 od 7,30 do 9,30 bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Drahonice - část od návsi směrem na Strakonice, vč. bytovky, Zámku a Obecního úřadu

Oznamujeme občanům, že dne 4. března 2009 od 7,30 do 15,30 bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Drahonice i v celé obci Albrechtice (včetně Kunšova)

Oznamujeme občanům, že dne 26. ledna 2008 od 8,00 do 13,00 bude přerušena dodávka elektrické energie na Divíšku (ulice na Strakonice) od čp. 28 (Klasů) směrem na Strakonice

Oznamujeme občanům, že dne 12. prosince 2008 od 8,00 do 12,00 bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Drahonice (včetně MŠ) i v celé obci Albrechtice

 Oznamujeme občanům, že dne 11. listopadu 2008 od 8,00 do 12,00 bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Drahonice (včetně MŠ) i v celé obci Albrechtice.
Tato odstávka nahrazuje původně plánovanou odstávku ze dne 5.11.2008. Děkujeme za pochopení. 

Oznamujeme občanům Albrechtic, že dne 12. května od 12,00 do 15,00 bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci mimo části od Drahonic po trafostanici a pod trafostanicí u rybníka


Výstraha ČHMÚ
VÝTRAŽNÁ INFORMACE ČHMÚ
Na jevy: Bourky s nebezpecnymi doprovodnymi jevy (vysoky stupen nebezpeci), Vysoke teploty (nizky stupen nebezpeci),
Platnost: od stredy 02.07.2008 12.00 do patku 04.07.2008 08.00
Pro kraje: Bourky s nebezpecnymi doprovodnymi jevy: od ctvrtka 03.07.2008 14.00 do patku 04.07.2008 08.00 Pro celou CR
Vysoke teploty: od stredy 02.07.2008 12.00 do ctvrtka 03.07.2008 20.00 Pro celou CR
  Více

Pouťová zábava 2008
V sobotu 5.7.2008 se bude konat na Přírodním parketě v Drahonicích Pouťová zábava.
K tanci a poslechu zahraje skupina Pozor, vizita!.
Začátek ve 20,00 hodin. 


Živnostenský úřad informuje
K 1.7. 2008 vstupuje v platnost zásadní novela Živnostenského zákona - zde najdete zásadní změny.   Více

Dětský den 2008
 OU Drahonice ve sposlupráci s MŠ Drahonice a SDH Drahonice Vás srdečnou zvou na Oslavu Dětského dne,
která proběhne 1. června 2008 od 15,00 hodin na místním fotbalovém hřišti.  Více

Sběr starého železa
V sobotu, 19.4.2008, v dopoledních hodinách organizují dobrovolní hasiči obce sběr starého železa. Občané obce tak mají možnost zbavit se železného šrotu. 


Podpora Tibetu

Pouťový fotbal v Drahonicích
 Pouťový fotbal v Drahonicích se konal v neděli 3. července 2005.  Více

Ustavující zasedání
Starosta obce pan Václav Toman zahájil dne 1.11.2006 ustavující zasedání obce, kterého se zúčastnilo všech devět členů zastupitelstva. Po splnění povinných formalit a stanovení návrhové a volební komise se přistoupilo k volbám starosty, místostarosty, výborů a komisí. Starostou obce byl zvolen pan Václav Toman, místostarostou byl zvolen pan Petr Brůžek. Na naší úřední desce si můžete přečíst zápis tohoto ustavujícího zasedání, kde se dozvíte další podrobnosti. 

Přerušení el.energie 6.10.2009

eonOznamujeme občanům, že dne 6. října 2009 od 11:30 do 14:30 bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Drahonice - náves, prodejna, ulice směrem na Ražice a na Bavorov.
Bližší informace na tel. čísle: 840 111 333. Děkujeme za pochopení.