Místní poplatky 1.pol.2011

mstn_poplatkyŽádáme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatky za 1.pololetí 2011, jejichž splatnost byla 31.7.2011, ať tak učiní NEPRODLENĚ v úředních hodinách Obecního úřadu. Nebude-li tak učiněno, bude dlužníkům připočteno k dlužné částce penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Vážení spoluobčané,
MÍSTNÍ POPLATKY za 1. pololetí 2011, a sice vodné a odpady, dále pak poplatek ze psů za rok 2010 a stočné na rok 2011, budou vybírány na obecním úřadě:
v úterý 28. června 2011 od 13,00 do 15,30 hodin,
ve čtvrtek 30. června 2011 od 16,00 do 20,00 hodin,
v pátek, 1. července 2011 od 10,00 do 12,00 hodin v obecní místnosti v Albrechticích,
dále pak v úředních hodinách obce v úterý od 13,00 do 15,30 (v úterý 5.7.2011 úřední hodiny nejsou - státní svátek !!!) a ve čtvrtek od 16,00 do 18,00 hodin.

Při této příležitosti budou rovněž se všemi uživateli obecního vodovodu či kanalizace podepisována smlouva o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, jejíž plné znění si můžete přečíst zde...

Ceny pro rok 2011 jsou:
- vodné - 20,-- Kč za 1 m3 a svoz odpadů 980,-- Kč za týdenní známku, 814,-- za 14denní známku a 650,-- Kč za měsíční známku pololetí. Osobám samostatně žijícím se poplatek za svoz odpadu snižuje o ½. Stočné je 50,-- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci v objektu s připojením na kanalizaci (stav k 1.1.2011), 100,-- Kč za rekreační objekt a 500,-- Kč za podnikatelský objekt připojený na kanalizaci. Poplatek ze psů za rok 2010 činí 60,--Kč / psa.

Očkování psů

Okovn_proti_vzteklinOZNÁMENÍ - Očkování psů proti vzteklině
V sobotu 18.6.2011 budou očkováni psi proti vzteklině
Albrechtice od 14,15 hodin
Drahonice od 14,30 hodin

Výlet do přírody

Vlet_do_prodyV neděli 8. května 2011 se bude konat SPOLEČNÝ VÝLET DO LESA SPOJENÝ S HROU V PŘÍRODĚ.
Sraz ve 14,00 hod. před budovou OÚ v Drahonicích
Zúčastnit se mohou nejen děti, ale i dospělí !
S sebou : batoh, pití, popř. pláštěnka, sportovní obuv do lehčího terénu.

Autolékárničky

autolkrnikaAUTOLÉKÁRNY PRO AFRIKU
PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Drahonice děkuje všem občanům, kteří darovali svou nepotřebnou autolékárnu na pomoc lidem v Africe.
Tato humanitární sbírka byla v naší obci zahájena v prosinci 2010 a ukončena byla 27. ledna 2011.
Během jednoho měsíce se podařilo vybrat 77 autolékárniček, což je vzhledem k počtu naší obce velmi pěkný výsledek.
Velké poděkování patří MŠ Drahonice za zorganizování sbírky a zároveň prodejně Jednoty za výbornou spolupráci.
Všechny odevzdané autolékárničky byly dne 28. 1. 2011 předány organizaci SDH Záchranáři v Písku.
Je nám velkým potěšením, že i naše obec se do této akce zapojila a touto formou můžeme i my pomoci lidem v nouzi.

Předsilvestrovské hry 2010

Dne 29.12.2010  zve Kulturní komise obce Drahonice všechny děti  a dospělé  z Drahonic a Albrechtic na:

sportovn_hry 

PŘEDSILVESTROVSKÉ SPORTOVNÍ HRY,

 od 14,00 hodin v Kulturním domě v Drahonicích

PROGRAM:   1) Zahájení
               2) Soutěž předškoláků
               3) Soutěž školáků
               4) Soutěž rodinných dvojic
               5) Vyhlášení výsledků, doprovodný program

Plakát zde...