Slavnosti obce Drahonice 2013

Slavnosti_-_plakat

 NotyPouťová zábava
se uskuteční v sobotu 6. července 2013 od 20,00 hodin na přírodním parketu v Drahonicích (při nepřízni počasí v místním kulturním domě) za hudebního doprovodu skupiny

The SLAKERS - revival rock od 60. let po současnost

Vstupné 100,-- Kč.

Vesnice roku 2013

2013_Vesnice_rokuVážení spoluobčané, je nám velkým potěšením oznámit Vám, že jsme v soutěži Vesnice roku 2013 Jihočeského kraje získali ocenění v podobě BÍLÉ STUHY za činnost mládeže a dětí a jejich zapojování do života obce.

Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 13. června 2013 nás navštívila hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku 2013 Jihočeského kraje. Komisi jsme přivítali na Obecním úřadě, kde jsme se rovněž pochlubili nově rekonstruovanou klubovnou Mladých hasičů, přípravou výstavy "Jak se žilo v Drahonicích" a rozšířenými prostory nové knihovny. Poté jsme komisi ukázali všechny důležité zajímavosti a památky v obci, zalili jsme již tradičně lípu Vesnice roku 2011, navštívili jsme požární zbrojnici a přesunuli jsme se do Albrechtic. Zde si komise prohlédla kapličku na návsi, historickou stříkačku a malebnou náves a poté jsme se vydali podívat na stavbu Kořenové čistírny odpadních vod v Drahonicích, kde si zástupce komise vysloužil čestné uznání "Bagrista obce Drahonice". Pak jsme zaparkovali u areálu sportoviště, navštívili jsme děti v mateřské školce, které si pro komisi připravily krátké písničkové pásmo a následovalo posezení s občerstvením na sportovišti, kde byly komisi odprezentovány připravené i právě realizované projekty, chystané nejbližší akce, kroniky i ukázky ze života v obci za poslední rok. Celou prezentaci ukončila ukázka činnosti Soptíků - mladých hasičů Drahonice. I díky Vašemu přičinění se prezentace obou obcí velmi zdařila, za což Vám děkuji. Věřím, že stejně aktivně si budeme pomáhat i nadále                          Za realizační tým starosta obce.

Celkové krajské výsledky ročníku 2013

SDH - Memoriál 2013

SDH_memoril,

POVODNĚ 2013

Povodne_2013_-_2013-06-03-_PUTIM_-_10POMOC PUTIMI

Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Drahonice ve spolupráci s Mateřskou školou Drahonice si Vás dovolují požádat o pomoc povodněmi postižené Putimi. Od středy 5.6. do pátku 14.6.2013 můžete na OÚ nebo do MŠ Drahonice nosit čistící a úklidové prostředky (Savo, hadry, košťata, kartáče, lopaty, gumové rukavice, kýble...), věci denní potřeby (toaletní papír, mýdlo, ručníky,...), balenou vodu, prostředky proti komárům.... .
Vše následně osobně předáme lidem v Putimi, kteří naší pomoc potřebují.
Předem Vám děkujeme za to, že Vám není lhostejná situace v blízké obci.

 Povodne_2013_-_2013-06-03-_PUTIM_-_41Povodne_2013_-_2013-06-03-_PUTIM_-_40

 

 

 

 

 

 

Dále oznamujeme, že Občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org) vyhlašuje
MIMOŘÁDNOU SBÍRKU NA POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝCH POVODNĚMI

  • jakékoliv ošacení (dámské, pánské, dětské)
  • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
  • přikrývky, polštáře a deky
  • obuv (holinky, veškerou nepoškozenou)
  • spodní prádlo, ponožky
  • pokud darujete i jiné věci, ráda si je organizace rovněž odvede.

Sbírka se uskuteční od 5.6.2013 do 14.6.2013, místo sběru - OU Drahonice, MŠ Drahonice.
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!!!
Děkujeme za Vaši pomoc, více informací na tel.: 224 316 800, 224 317 203

POVODŇOVÁ KONTA PRO ZASLÁNÍ FINANČNÍ POMOCI:

ADRA: zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč), zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391.

Armáda spásy v České republice: finanční příspěvky lze zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS ARMADASPASY na číslo tel. číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž AS obdrží 27 Kč), nebo na účet 475335453/0300, variabilní symbol 222.

Člověk v tísni: povodňové konto na pomoc lidem zasaženým záplavami SOS Povodně 2013 má číslo - 72027202/0300, je možné zasílat také dárcovské DMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87 777

Český červený kříž: přispět je možné zasláním DMS ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou na sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi - 222885/5500, variabilní symbol 111

Diakonie Českobratrské církve evangelické: povodňové konto - 3596666359/0800, variabilní symbol 2013, dárcovská DMS má tvar DMS POMOCPOVODNE a zasílá se na tel. číslo 87 777

Charita České republiky: finanční pomoc je možné zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 27 Kč) nebo na sbírkové konto 11998822/0800, variabilní symbol 906. Příspěvky lze posílat také na dárcovské konto 88444422/0800, variabilní symbol 906.

Konto Bariéry: příspěvky je možné zasílat na povodňový sbírkový účet - 17111444/5500, variabilní symbol 0613, nebo prostřednictvím DMS ve tvaru DMS KONTOBARIERY na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, na Konto bariéry přijde 27 Kč)

Praha 6: povodňové dary lze zasílat na účet: 1222-2000866399/0800, variabilní symbol 4191620114

Zoo Praha: finanční příspěvky je možné posílat na konto s názvem Povodeň 2013 - číslo účtu 3070207/0100

Výstava starých věcí

Vstava_-_star_vci_-_4

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, PŘÁTELÉ,

Obecní úřad v Drahonicích ve spolupráci s Vámi by rád uspořádal v období drahonické poutě výstavu s názvem „Jak se žilo v Drahonicích“. Výstava bude zaměřena na předměty a potřeby denního života na vesnici v dobách minulých, tedy předměty používané našimi předky v domácnostech, zemědělství i jiných řemeslech (předměty drobnějšího charakteru, vhodné pro výstavu v interiéru).

Dovolte nám tímto, abychom Vás požádali o zapůjčení jakýchkoliv předmětů, které s výstavou mohou souviset a které by se mohly stát součástí expozice. Předměty budou řádně označeny a po ukončení výstavy navráceny zpět majitelům. Předměty budou shromažďovány na Obecním úřadě do pátku, 14.6.2013. Všem předem děkujeme za Vaši pomoc