ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2019

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.1.2019 - VÍCE

zveřejněno: 21.1.2019               sejmuto: 28.1.2019

Zápis ze zasedání I/2019 ZO obce Drahonice  ze dne 28.1.2019  - VÍCE

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2019 - VÍCE

zveřejněno: 18.3.2019               sejmuto: 26.3.2019

Zápis ze zasedání II/2019 ZO obce Drahonice  ze dne 5.3.2019  - VÍCE

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 5.4.2019 - VÍCE

zveřejněno: 28.3.2019               sejmuto: 5.4.2019

Zápis ze zasedání III/2019 ZO obce Drahonice  ze dne 5.4.2019  - VÍCE

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.5.2019 - VÍCE

zveřejněno: 20.5.2019               sejmuto: 7.5.2019

Zápis ze zasedání IV/2019 ZO obce Drahonice  ze dne 7.5.2019  - VÍCE

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 1.7.2019 - VÍCE 

zveřejněno: 24.6.2019               sejmuto: 1.7.2019

Zápis ze zasedání V/2019 ZO obce Drahonice  ze dne 1.6.2019  - VÍCE

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 2.9.2019 - VÍCE 

zveřejněno: 26.8.2019               sejmuto: 2.9.2019

Zápis ze zasedání VI/2019 ZO obce Drahonice  ze dne 2.9.2019  - VÍCE

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018

 

Hodnotící zpráva za rok 2018 a tabulky  VÍCE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018  VÍCE

Závěrečný účet 2018  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2018-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2018-MŠ  VÍCE

vyvěšeno: 28.5.2019

 

Záměry prodeje a darování pozemků podle §39, zákona č. 128/2000 Sb.

Záměr prodeje pozemku p.č. 11/27 a 11/33 v k.ú. Drahonice  VÍCE...

Vyvěšeno: 1.3.2016              Sejmuto: 16.3.2016

Záměr prodeje pozemku  p.č. 11/35 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 11.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 976 v k.ú. Albrechtice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 10.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/36 a 11/37 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 28.6.2016        sejmuto: 13.7.2016

Záměr darovat pozemek KN p.č. 1295/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 6.6.2017       sejmuto: 21.6.2017

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/30 a 11/34 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2017        sejmuto: 14.9.2017

Záměr darovat část pozemku KN p.č. 1295/2 a 1397 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 22.1.2018        sejmuto: 29.1.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/34 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 27.3.2018        sejmuto: 11.4.2018

Záměr prodat část pozemku KN p.č. 741/7 a 1298/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 27.3.2018        sejmuto: 11.4.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/38 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 5.6.2018        sejmuto: 21.6.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/29 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2018        sejmuto: 14.9.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.1383/13 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 7.1.2019        sejmuto: 23.1.2019

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/39 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 4.2.2019        sejmuto: 20.2.2019

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 1313/9 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 3.9.2019        sejmuto: 19.9.2019

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Návrh rozpočtu  roku 2019, Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2021, Návrh rozpočtu Fondu na obnovu VHI - VÍCE

vyvěšeno: 26.11.2018     

Rozpočty, rozpočtové výhledy obce a Rozpočtová opatření

Schválený rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 - 2021 VÍCE

vyvěšeno: 8.1.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 VÍCE

vyvěšeno: 28.1.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 VÍCE

vyvěšeno: 5.3.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 VÍCE

vyvěšeno: 15.4.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 VÍCE

vyvěšeno: 15.4.2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019 VÍCE

vyvěšeno: 20.5.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019 VÍCE

vyvěšeno: 12.6.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019 VÍCE

vyvěšeno: 12.8.2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019 VÍCE

vyvěšeno: 2.9.2019

Rozpočtové opatření č. 9/2019 VÍCE

vyvěšeno: 10.10.2019