ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2017

Oznámení o zrušení I/2017. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 30.1.2017 - VÍCE

zveřejněno: 23.1.2017                   sejmuto: 30.1.2017

 

Zápis ze zasedání I/2017 ZO obce Drahonice  ze dne 27.2.2017  - VÍCE

 

Oznámení o zrušení II/2017. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.3.2017 - VÍCE

zveřejněno: 20.3.2017                   sejmuto: 27.3.2017

 

Zápis ze zasedání II/2017 ZO obce Drahonice  ze dne 24.4.2017  - VÍCE

Závěrečný účet obce za rok 2015 a 2016

Hodnotící zpráva včetně příloh za rok 2015 - více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 - více

Závěrečný účet 2015 - více

Závěrečný účet - výkazy 12-2015 - Obec - více

Závěrečný účet - výkazy MŠ - více

vyvěšeno: 13.5.2016       sejmuto: 30.5.2016

 

Hodnotící zpráva včetně příloh za rok 2016 - více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - více

Závěrečný účet 2016 - více

Závěrečný účet - výkazy 12-2016 - Obec - více

Závěrečný účet - výkazy 12-2016 MŠ - více

vyvěšeno: 10.5.2017       sejmuto: 26.5.2017

Záměry prodeje pozemků podle §39, zákona č. 128/2000 Sb.

Záměr prodeje pozemku p.č. 11/27 a 11/33 v k.ú. Drahonice  VÍCE...

Vyvěšeno: 1.3.2016              Sejmuto: 16.3.2016

Záměr prodeje pozemku  p.č. 11/35 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 11.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 976 v k.ú. Albrechtice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 10.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/36 a 11/37 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 28.6.2016        sejmuto: 13.7.2016

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 - VÍCE

vyvěšeno: 2.12.2016     sejmuto: 17.12.2016

Plánovaná zasedání zastupitelstva

OZNÁMENÍ

Zasedání zastupitelstva se konají vždy poslední pracovní pondělí v měsíci od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu.

Případná změna bude oznámena neprodleně na úřední desce obce a vyhlášena místním obecním rozhlasem.

  • 1
  • 2