Pasport komunikací

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikace VÍCE

vyvěšeno: 4.12.2017                 sejmuto: 19.12.2017

Veřejná vyhláška - O zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace VÍCE

vyvěšeno: 19.12.2017                 sejmuto: 

Pozemkové úpravy v k.ú. Drahonice a Albrechtice

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti VÍCE

vyvěšeno: 20.9.2017                  sejmuto: 

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DRAHONICE

Oznámení o místě a době konání společného jednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Drahonice - VÍCE

vyvěšeno: 19.4.2018     sejmuto: 9.6.2018

Veřejná vyhláška a oznámení o doručení návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Drahonice - VÍCE

Změna č.1 územního plánu obce Drahonice - NÁVRH ZADÁNÍ - VÍCE

vyvěšeno: 4.4.2017     sejmuto: 4.5.2017

Výroční zpráva obce Drahonice dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2016 obce Drahonice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  VÍCE

Výroční zpráva 2017 obce Drahonice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  VÍCE

Rozbor pitné a odpadní vody 2018

Rozbor pitné vody č. 2/2018 ze dne 22.5.2018 - celkový VÍCE

Rozbor odpadní vody č. 2/2018 ze dne 22.5.2018 VÍCE