Rozbor pitné a odpadní vody 2019

 

Rozbor pitné vody č. 3/2019 ze dne 10.7..2019 -  VÍCE

Rozbor pitné vody č. 1/2019 ze dne 27.2.2019 -  VÍCE

Rozbor odpadní vody č. 4/2018 ze dne 20.11.2018 VÍCE

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě (Radon 222) ze dne 20.11.2018 VÍCE

 

Povinnost dle § 10d zákona 250/2000 Sb. (poskytnuté dotace nad 50tis.)

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 30.1.2019 (pro TJ Drahonice, z.s.) VÍCE

vyvěšeno: 11.2.2019   sejmuto: 11.2.2022

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 30.1.2018 (pro TJ Drahonice, z.s.) VÍCE

vyvěšeno: 31.1.2018   sejmuto: 31.1.2021

Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace ze dne 18.12.2017 (pro DSO ZV, Ražice) VÍCE:

vyvěšeno: 1.1.2018    sejmuto: 1.1.2021

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 27.2.2017 (pro TJ Drahonice, z.s.) VÍCE

vyvěšeno: 9.3.2017   sejmuto: 3.6.2020

Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace ze dne 2.6.2016 (pro DSO ZV, Ražice) VÍCE:

vyvěšeno: 3.6.2016    sejmuto: 3.6.2019

Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace ze dne 28.7.2015 (pro DSO ZV, Ražice) VÍCE:

vyvěšeno: 28.7. 2015     sejmuto: 28.7.2018