Povinnost dle § 10d zákona 250/2000 Sb. (poskytnuté dotace nad 50tis.)

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 30.1.2018 (pro TJ Drahonice, z.s.) VÍCE

vyvěšeno: 31.1.2018   sejmuto: 31.1.2021

Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace ze dne 18.12.2017 (pro DSO ZV, Ražice) VÍCE:

vyvěšeno: 1.1.2018    sejmuto: 1.1.2021

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 27.2.2017 (pro TJ Drahonice, z.s.) VÍCE

vyvěšeno: 9.3.2017   sejmuto: 3.6.2020

Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace ze dne 2.6.2016 (pro DSO ZV, Ražice) VÍCE:

vyvěšeno: 3.6.2016    sejmuto: 3.6.2019

Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace ze dne 28.7.2015 (pro DSO ZV, Ražice) VÍCE:

vyvěšeno: 28.7. 2015     sejmuto: 28.7.2018