Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky

Uzavírka silnice II/140 Ražice - Drahonice  VÍCE

vyvěšeno: 29.5.2017        sejmuto: 13.6.2017         

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DRAHONICE

Veřejná vyhláška a oznámení o doručení návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Drahonice - VÍCE

Změna č.1 územního plánu obce Drahonice - NÁVRH ZADÁNÍ - VÍCE

vyvěšeno: 4.4.2017     sejmuto: 4.5.2017

Výroční zpráva obce Drahonice dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Drahonice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  VÍCE

Rozbor pitné a odpadní vody 2017

Rozbor pitné vody č. 1/2017 ze dne 17.1.2017 VÍCE

Rozbor odpadní vody č. 1/2017 ze dne 17.1.2017 VÍCE

Rozbor odpadní vody č. 2/2017 ze dne 18.5.2017 VÍCE

Rozbor pitné vody č. 2/2017 ze dne 18.5.2017 - celkový VÍCE

Povinnost dle § 10d zákona 250/2000 Sb. (poskytnuté dotace nad 50tis.)

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 27.2.2017 (pro TJ Drahonice, z.s.) VÍCE

vyvěšeno: 9.3.2017   sejmuto: 3.6.2020

Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace ze dne 2.6.2016 (pro DSO ZV, Ražice) VÍCE:

vyvěšeno: 3.6.2016    sejmuto: 3.6.2019

Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace ze dne 28.7.2015 (pro DSO ZV, Ražice) VÍCE:

vyvěšeno: 28.7. 2015     sejmuto: 28.7.2018