Pozemkové úpravy v k.ú. Drahonice a Albrechtice

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti VÍCE

vyvěšeno: 20.9.2017                  sejmuto: 

Volby do Poslanecké sněmovny PČR ve dnech 20. a 21. 10.2017

OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny PČR VÍCE

vyvěšeno: 5.9.2017

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR VÍCE

vyvěšeno: 5.10.2017

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DRAHONICE

Veřejná vyhláška a oznámení o doručení návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Drahonice - VÍCE

Změna č.1 územního plánu obce Drahonice - NÁVRH ZADÁNÍ - VÍCE

vyvěšeno: 4.4.2017     sejmuto: 4.5.2017

Výroční zpráva obce Drahonice dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Drahonice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  VÍCE

Rozbor pitné a odpadní vody 2017

Rozbor pitné vody č. 1/2017 ze dne 17.1.2017 VÍCE

Rozbor odpadní vody č. 1/2017 ze dne 17.1.2017 VÍCE

Rozbor odpadní vody č. 2/2017 ze dne 18.5.2017 VÍCE

Rozbor pitné vody č. 2/2017 ze dne 18.5.2017 - celkový VÍCE

Rozbor odpadní vody č. 4/2017 ze dne 3.10.2017 VÍCE

Rozbor pitné vody č. 4/2017 ze dne 3.10.2017 VÍCE

  • 1
  • 2