Záměr směny pozemku

OBEC DRAHONICE zveřejňuje záměr směnit parcely
Obec Drahonice zveřejňuje záměr směnit parcelu č. st. - 34, díl "g" v k.ú. Drahonice o výměře 59 m2 ve vlastnictví obce za pozemek č. st. -35, díl "e" v k.ú. Drahonice o výměře 37 mdle geometrického plánu ze dne 20.2.1981, číslo zakázky 920-910-80 a 920-016-81.
Více...

Zveřejněno:  2. listopadu 2011
Sejmuto:       16. listopadu 2011

Záměr - památky v katastru obce

Zveřejnění záměru obce Drahonice

zařadit do majetku obce drobné sakrální a kulturní památky nacházející se v katastrálním území obce Drahonice a Albrechtice s využitím zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

 

Lokalita, původ

Parcela číslo

Katastrální území

Druh pozemku

1

Socha sv. Václava u budovy Obecního úřadu z 1. poloviny 18. století

1383/5

Drahonice

Ostatní plocha

2

Kříž před návesní kaplí z roku 1853

1383/5

Drahonice

Ostatní plocha

3

Kaplička sv. Josefa nacházející se u silnice vedoucí z Drahonic směrem na Bavorov před domem čp. 73

1307/1

Drahonice

Ostatní plocha

4

Kaplička sv. Jana Nepomuckého nacházející se na konci obce Drahonice na rozcestí cest směrem na Písek a na Mladějovice

1366/2

Drahonice

Ostatní plocha

5

Kaplička sv. Vavřince u budovy Mateřské školky na rozcestí cest směrem do Albrechtic a do Vodňan

1380/10

Drahonice

Ostatní plocha

6

Křížek na rozcestí u autobusové zastávky Albrechtice ve směru na Vodňany

1238

Drahonice

Trvalý travní porost

7

Křížek před Kaplí sv. Jana Nepomuckého na návsi v Albrechticích

St. 84

Albrechtice

Zast.plocha a nádvoří

 

Obec vyzývá případné vlastníky jmenovaných objektů, aby se ke svému majetku přihlásili na OÚ Drahonice za účelem prokázání vlastnictví a případné dohody o zajištění trvalé péče o tyto stavby v budoucnosti. S objekty, ke kterým se do šesti měsíců nikdo nepřihlásí, bude dle zákona naloženo jako s „věcmi nalezenými“ a po schválení obecním zastupitelstvem přejdou do majetku obce včetně povinnosti údržby a ochrany.

Na úřední desce vyvěšeno dne:  26.5.2011

                             sejmuto dne:  28.11.2011

Ve shodném termínu byl záměr zveřejněn i na elektronické úřední desce.

 

…………………………………………                                              ……………………………………..

Zdeněk Liška, místostarosta obce                                        Václav Vokáč, starosta obce

Oznámení - zasedání OZ - prosinec 2009

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V úterý, 29. prosince 2009 od 16,00 hodin se koná v budově Obecního úřadu mimořádné zasedání zastupitelstva obce.
Další zasedání zastupitelstva je plánováno až na první pondělí měsíce únor 2010.
                                                                                                            (Vyvěšeno: 21.12.2009)

Volby do OZ 2010 - výsledky

VÝSLEDKY VOLEB OD ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2010

Ve volbách do zastupitelstva obce Drahonice, konaných ve dnech 15.10.2010-16.10.2010, bylo dosaženo následujících výsledků:

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas.lístku Počet hlasů
1. Zdeněk Liška 38 6. 95
2. Václav Vokáč 30 1. 84
3. Petr Brůžek 40 2. 83
4. Jaroslav Častoral 56 3. 78
5. Jitka Tomanová 32 4. 78
6. Václav Tlapa 56 5. 75
7. Jaroslava Dunovská 35 7. 79
8. Pavel Soukup 28 8. 80
9. Marek Švehla 32 9. 76

Bez náhradníků.

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků:     290
Celkový počet voličů,, kterým byly vydány úřední obálky:                                              115
Celkový počet odevzdaných úředních obálek:                                                               115
Volební účast v %:                                                                                                               39,66%

Více informací naleznete zde a na www.volby.cz                                                                                 Vyvěšeno: 20.10.2010

Oznámení MěÚ Vodňany - odbor výstavby

Městský úřad Vodňany - odbor výstavby a ÚP oznamuje
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ve věci umístění stavby:
"Kořenová čistírna odpadních vod s kanalizačním přivaděčem pro obec Drahonice",
které se bude konat 10. prosince 2009 (čtvrtek) od 9:00 hodin na MěÚ Vodňany - Odbor výstavby a ÚP.
Více...

Územní rozhodnutí o umístění stavby zde.... (vyvěšeno: 17.12.2009, sejmuto: 4.1.2010)

Oznámení - VII/2009 zasedání

OZNÁMENÍ

Plánované VII/2009. zasedání Zastupitelstva obce Drahonice se přesouvá z 3. srpna 2009 na 7. září 2009 od 19,00 hodin v budově Obecního úřadu.  Děkujeme za pochopení

10. zasedání zastupitelstva JČK 2009

OZNÁMENÍ

Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje v úterý, dne 24. listopadu 2009 od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008)  Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Program...

Závěrečný účet obce 2008

Závěrečný účet obce 2008

Čerpání rozpočtu  Více
Hodnotící zpráva  Více
Příloha č. 1 k Hodnotící zprávě  Více
Příloha č. 2 k Hodnotící zprávě  Více
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2008 Více
Přehled majetku obce  Více
Finanční vypořádání dotací  Více

Volby do Evropského parlamentu

Volby_do_EP

  VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

   Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu 2009

  Jak se volilo v Drahonicích:

   Voleb se zúčastnilo 50 voličů z celkového počtu 292 voličů (17,12%). Nejvíce hlasů získaly strany ČSSD - 19 hlasů (38%), ODS - 10 hlasů (20%), KDU-ČSL - 7 hlasů (14%), dále pak Suverenita - 4 hlasy (8%), po 2 hlasech získaly KSČM a Strana svobodných občanů (4%) a po 1 hlase získaly Strana zelených, Volte Pravý blok, Strana demokracie a svobody, Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy, Starostové a nezávislí a SNK Evropští demokraté (2%). Více...

Zasedání zastupitelstva 2008

Zasedání zastupitelstva v roce 2008

Zápis z XII. zasedání zastupitelstva ze dne 30.12.2008  Více
Zápis z XI. zasedání zastupitelstva ze dne 18.12.2008  Více
Zápis z X. zasedání zastupitelstva ze dne 1.12.2008  Více
Zápis z IX. zasedání zastupitelstva ze dne 10.11.2008  Více
Zápis z VIII. zasedání zastupitelstva ze dne 13.10.2008  Více
Zápis z VII. zasedání zastupitelstva ze dne 8.9.2008  Více
Zápis z VI. zasedání zastupitelstva ze dne 4.8.2008  Více
Zápis z V. zasedání zastupitelstva ze dne 9.6.2008  Více
Zápis z IV. zasedání zastupitelstva ze dne 5.5.2008  Více
Zápis z III. zasedání zastupitelstva ze dne 9.4.2008  Více
Zápis z II. zasedání zastupitelstva obce ze dne 3.3.2008  Více
Zápis z I. zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.2.2008  Více

Závěrečný účet obce 2007

Závěrečný účet obce 2007

Hodnotící zpráva  Více
Příloha č. 1 k Hodnotící zprávě  Více
Příloha č. 2 k Hodnotící zprávě  Více
Čerpání rozpočtu  Více
Přehled majetku obce  Více
Finanční vypořádání dotací  Více

Zasedání zastupitelstva 2007

Zasedání zastupitelstva v roce 2007

Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.12.2007  Více
Zápis z XII. zasedání zastupitelstva obce ze dne 3.12.2007  Více
Zápis z XI. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.10.2007  Více
Zápis z X. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.10.2007  Více
Zápis z IX. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.9.2007  Více
Zápis z VIII. zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.8.2007  Více
Zápis z VII. zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.7.2007  Více
Zápis z VI. zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.6.2007  Více
Zápis z V. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.5.2007  Více
Zápis z IV. zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.4.2007  Více
Zápis z III. zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.3.2007  Více
Zápis z II. zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.2.2007  Více
Zápis z I. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.1.2007  Více

Zasedání zastupitelstva v roce 2006

Zasedání zastupitelstva v roce 2006

Zápis z XI. zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.12.2006  Více
Zápis z X. zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.12.2006  Více
Zápis z IX. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.11.2006  Více

Ustavující zasedání zastupitelstva 2006

Ustavující zasedání zastupitelstva 2006

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahonice, konaného dne 1.11.2006   Více
  • 1
  • 2