MŽP - závěr zjišťovacího řízení

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci V 432 Kočín - Přeštice - zdvojení stávajícího vedení 400 kV. Více informací zde.
Vyvěšeno:   30.04.2012
Sejmuto:      15.05.2012