Oznámení UŘ - kanalizace Drahonice

Městský úřad Vodňany - odbor výstavby a ÚP zveřejňuje
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ve věci umístění stavby:
"Kanalizace obce Drahonice na pozemcích parc.č. 11/9, 1338, 1379/1, 1379/2 (PK 11/8), 1383/2, 1383/5, 1398 v k.ú.Drahonice".
Více...                                                          Zveřejněno: 11.1.2012, Sejmuto: 26.1.2012