Záměr směny pozemku

OBEC DRAHONICE zveřejňuje záměr směnit parcely
Obec Drahonice zveřejňuje záměr směnit parcelu č. st. - 34, díl "g" v k.ú. Drahonice o výměře 59 m2 ve vlastnictví obce za pozemek č. st. -35, díl "e" v k.ú. Drahonice o výměře 37 mdle geometrického plánu ze dne 20.2.1981, číslo zakázky 920-910-80 a 920-016-81.
Více...

Zveřejněno:  2. listopadu 2011
Sejmuto:       16. listopadu 2011