Městský úřad Vodňany - odbor výstavby a ÚP oznamuje
SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ve věci umístění stavby:
"Veřejné osvětlení v Drahonicích na pozemcích parc.č. 92/9, 93, 150/11, 1383/5, 1399 a st.-132 v k.ú.Drahonice",
které se bude konat 22. listopadu 2011 (úterý) od 9:00 hodin na MěÚ Vodňany - Odbor výstavby a ÚP.
Více...                                                          Zveřejněno: 14.10.2011, Sejmuto: 31.10.2011
Vydané rozhodnutí zde                                 Zveřejněno: 30.11.2011, Sejmuto: 15.12.2011

Městský úřad Vodňany - odbor výstavby a ÚP oznamuje
SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ve věci umístění stavby:
"Veřejné osvětlení Albrechtice na pozemcích parc.č. KN 1001, KN 1344, KN 1007, KN 1014 (PK1014), 1030 (PK 1027, PK 10258) v k.ú. Albrechtice",
které se bude konat 22. listopadu 2011 (úterý) od 9:30 hodin na MěÚ Vodňany - Odbor výstavby a ÚP.
Více...                                                          Zveřejněno: 17.10.2011, Sejmuto: 31.10.2011
Vydané rozhodnutí zde                                 Zveřejněno: 30.11.2011, Sejmuto: 15.12.2011