Krajský úřad - Zásady územního rozvoje

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020".
Do oznámení koncepce lze nahlédenout zde nebo v Informačním systému SEA na internetových  stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem MZP128K.
Upozorňujeme, že každy může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje.
Vyvěšeno:   16.04.2012
Sejmuto:      01.05.2012