Silnice I/22

Silnice I/22 Strakonice – Vodňany – zveřejnění posudku vlivů záměru na životní prostředí. Více zde...
Možnost nahlížení do posudku na Obecním úřadě v Drahonicích v úředních hodinách (út 13,00-15,30, čt 16,00-18,00).
Vyvěšeno: 10.11.2011
Sejmuto:  25.11.2011