Vyhláška Obce Drahonice, o ochraně veřejného pořádku na území obce Drahonice.                                                                                              
                                                                                     Vyvěšeno: 01.04.2011                        
                                                                                     Sejmuto  : 15.04.2011