Dražební vyhláška

ZVEŘEJNĚNÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY  PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU                                     Vyvěšeno: 20.1.2012, Sejmuto: 6.3.2012

Oznamujeme, že dne 6. března 2012 proběhne opakovaná elektronická dražba, která se bude konat prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz, a sice od 13,00 do 16,00 hodin. 
Předmětem dražby
jsou
 tyto nemovitosti v k.ú. Drahonice:
- pozemek st.parcela č. st-31 (zastavěná plocha a nádvoří)
- pozemek parcela č. 76/2 (zahrada) 
- budova bydlení čp. 9
Více informací naleznete zde...