Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018

 

Hodnotící zpráva za rok 2018 a tabulky  VÍCE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018  VÍCE

Závěrečný účet 2018  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2018-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2018-MŠ  VÍCE

vyvěšeno: 28.5.2019