Veřejná vyhláška

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. VPS-ODSH-SSÚ-1/2021  VÍCE

(přílohy tohoto dokumentu jsou k nahlédnutí na OÚ v Drahonicích)

vyvěšeno: 18.3.2021     sejmuto: 7.4. 2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Hodnotící zpráva za rok 2019 a tabulky  VÍCE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019  VÍCE

Návrh závěrečného účtu 2019  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2019-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2019-MŠ  VÍCE

vyvěšeno: 15.5.2020

OZV 1-5/2019

OZV obce Drahonice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů VÍCE

OZV obce Drahonice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů VÍCE

OZV obce Drahonice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu VÍCE

OZV obce Drahonice č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného VÍCE

OZV obce Drahonice č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství VÍCE

vyvěšeno: 16.12. 2019

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2021

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.3. 2021 - VÍCE

zveřejněno: 19.3. 2021               sejmuto: 30.3. 2021

Zápis ze zasedání II/2021 ZO obce Drahonice  ze dne 29.3.2021  - VÍCE

 

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 25.1. 2021 - VÍCE 

zveřejněno: 15.1. 2021               sejmuto: 25.1. 2021

Zápis ze zasedání I/2021 ZO obce Drahonice  ze dne 25.1.2021  - VÍCE

 

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019

 

Hodnotící zpráva za rok 2019 a tabulky  VÍCE

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019  VÍCE

Závěrečný účet 2019  VÍCE

Záverečný účet-výkazy 12-2019-obec  VÍCE

Závěrečný účet-výkazy 12-2019-MŠ  VÍCE

vyvěšeno: 17.6. 2020

 

Záměry prodeje a darování pozemků podle §39, zákona č. 128/2000 Sb.

Záměr prodeje pozemku p.č. 11/27 a 11/33 v k.ú. Drahonice  VÍCE...

Vyvěšeno: 1.3.2016              Sejmuto: 16.3.2016

Záměr prodeje pozemku  p.č. 11/35 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 11.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 976 v k.ú. Albrechtice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 10.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/36 a 11/37 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 28.6.2016        sejmuto: 13.7.2016

Záměr darovat pozemek KN p.č. 1295/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 6.6.2017       sejmuto: 21.6.2017

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/30 a 11/34 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2017        sejmuto: 14.9.2017

Záměr darovat část pozemku KN p.č. 1295/2 a 1397 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 22.1.2018        sejmuto: 29.1.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/34 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 27.3.2018        sejmuto: 11.4.2018

Záměr prodat část pozemku KN p.č. 741/7 a 1298/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 27.3.2018        sejmuto: 11.4.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/38 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 5.6.2018        sejmuto: 21.6.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/29 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2018        sejmuto: 14.9.2018

Záměr prodeje pozemku KN p.č.1383/13 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 7.1.2019        sejmuto: 23.1.2019

Záměr prodeje pozemku KN p.č.11/39 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 4.2.2019        sejmuto: 20.2.2019

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 1313/9 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 3.9.2019        sejmuto: 19.9.2019

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

Návrh rozpočtu na  rok 2021 - VÍCE 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2023 - VÍCE 

Návrh rozpočtu Fondu 2021 na obnovu VHI obce Drahonice - VÍCE

vyvěšeno: 30.11.2020     

Rozpočty, rozpočtové výhledy obce a Rozpočtová opatření

Schválený rozpočrt obce na rok 2021 VÍCE

Schválený rozpočet fondu VHI na rok 2021 VÍCE 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 VÍCE 

vyvěšeno: 16.12.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2021 VÍCE

vyvěšeno: 15.2.2021