ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2017

 

Oznámení o zrušení I/2017. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 30.1.2017 - VÍCE

zveřejněno: 23.1.2017                   sejmuto: 30.1.2017

 

Zápis ze zasedání I/2017 ZO obce Drahonice  ze dne 27.2.2017  - VÍCE

 

Oznámení o zrušení II/2017. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.3.2017 - VÍCE

zveřejněno: 20.3.2017                   sejmuto: 27.3.2017

 

Zápis ze zasedání II/2017 ZO obce Drahonice  ze dne 24.4.2017  - VÍCE

 

Oznámení o zrušení III/2017. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.5.2017 - VÍCE

zveřejněno: 22.5.2017                   sejmuto: 29.5.2017

 

Zápis ze zasedání III/2017 ZO obce Drahonice  ze dne 26.6.2017  - VÍCE

 

Oznámení o zrušení IV/2017. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 31.7..2017 - VÍCE

zveřejněno: 17.7.2017                   sejmuto: 31.7.2017

Zápis ze zasedání IV/2017 ZO obce Drahonice  ze dne 28.8.2017  - VÍCE

Zápis ze zasedání V/2017 ZO obce Drahonice  ze dne 25.9.2017  - VÍCE

Zápis ze zasedání VI/2017 ZO obce Drahonice  ze dne 30.10.2017  - VÍCE

Zápis ze zasedání VII/2017 ZO obce Drahonice  ze dne 27.11.2017  - VÍCE

Oznámení o zrušení VIII/2017. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 25.12.2017 - VÍCE

zveřejněno: 11.12.2017                   sejmuto: 25.12.2017

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2016

 

Hodnotící zpráva včetně příloh za rok 2016 - více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - více

Schválený Závěrečný účet 2016 - více

Závěrečný účet - výkazy 12-2016 - Obec - více

Závěrečný účet - výkazy 12-2016 MŠ - více

vyvěšeno: 27.6.2017       sejmuto: 

Záměry prodeje pozemků podle §39, zákona č. 128/2000 Sb.

Záměr prodeje pozemku p.č. 11/27 a 11/33 v k.ú. Drahonice  VÍCE...

Vyvěšeno: 1.3.2016              Sejmuto: 16.3.2016

Záměr prodeje pozemku  p.č. 11/35 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 11.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 976 v k.ú. Albrechtice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 10.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/36 a 11/37 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 28.6.2016        sejmuto: 13.7.2016

Záměr darovat pozemek KN p.č. 1295/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 6.6.2017       sejmuto: 21.6.2017

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/30 a 11/34 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2017        sejmuto: 14.9.2017

 

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Návrh rozpočtu  roku 2018, Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019-2020, Návrh rozpočtu Fondu na obnovu VHI - VÍCE

FIN-10/2017 - VÍCE

vyvěšeno: 30.11.2017     sejmuto: 18.12.2017

Plánovaná zasedání zastupitelstva

OZNÁMENÍ

Zasedání zastupitelstva se konají vždy poslední pracovní pondělí v měsíci od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu.

Případná změna bude oznámena neprodleně na úřední desce obce a vyhlášena místním obecním rozhlasem.

Rozpočty, rozpočtové výhledy obce a Rozpočtová opatření

Schválený rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019 VÍCE

vyvěšeno: 2.1.2017

Rozpočtové opatření č. 1-2017  VÍCE

vyvěšeno: 28.2.2017

Rozpočtové opatření č. 2-2017  VÍCE

vyvěšeno: 30.3.2017

Rozpočtové opatření č. 3-2017  VÍCE

vyvěšeno: 25.4.2017

Rozpočtového opatření č. 4-2017  VÍCE

vyvěšeno: 25.4.2017

Rozpočtového opatření č. 5-2017  VÍCE

vyvěšeno: 3.6.2017

Rozpočtového opatření č. 6-2017  VÍCE

vyvěšeno: 27.6.2017

Rozpočtového opatření č. 7-2017  VÍCE

vyvěšeno: 7.8.2017

Rozpočtového opatření č. 8-2017  VÍCE

vyvěšeno: 14.9.2017

Rozpočtového opatření č. 9-2017  VÍCE

vyvěšeno: 16.10.2017

Rozpočtového opatření č. 10-2017  VÍCE

vyvěšeno: 1.11.2017

Rozpočtového opatření č. 11-2017  VÍCE

vyvěšeno: 30.11.2017