ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2017-2018

Zápis ze zasedání I/2018 ZO obce Drahonice  ze dne 29.1.2018  - VÍCE

Oznámení o zrušení II/2018. řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2018 - VÍCE

zveřejněno: 19.2.2018                  sejmuto: 26.2.2018

 

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2016

 

Hodnotící zpráva včetně příloh za rok 2016 - více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - více

Schválený Závěrečný účet 2016 - více

Závěrečný účet - výkazy 12-2016 - Obec - více

Závěrečný účet - výkazy 12-2016 MŠ - více

vyvěšeno: 27.6.2017       sejmuto: 

Záměry prodeje a darování pozemků podle §39, zákona č. 128/2000 Sb.

Záměr prodeje pozemku p.č. 11/27 a 11/33 v k.ú. Drahonice  VÍCE...

Vyvěšeno: 1.3.2016              Sejmuto: 16.3.2016

Záměr prodeje pozemku  p.č. 11/35 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 11.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 976 v k.ú. Albrechtice- VÍCE

vyvěšeno: 26.4.2016        sejmuto: 10.5.2016

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/36 a 11/37 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 28.6.2016        sejmuto: 13.7.2016

Záměr darovat pozemek KN p.č. 1295/2 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 6.6.2017       sejmuto: 21.6.2017

Záměr prodeje pozemku KN p.č. 11/30 a 11/34 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 29.8.2017        sejmuto: 14.9.2017

Záměr darovat část pozemku KN p.č. 1295/2 a 1397 v k.ú. Drahonice- VÍCE

vyvěšeno: 22.1.2018        sejmuto: 29.1.2018

 

 

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Návrh rozpočtu  roku 2018, Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019-2020, Návrh rozpočtu Fondu na obnovu VHI - VÍCE

FIN-10/2017 - VÍCE

vyvěšeno: 30.11.2017     sejmuto: 18.12.2017

Plánovaná zasedání zastupitelstva

OZNÁMENÍ

Zasedání zastupitelstva se konají vždy poslední pracovní pondělí v měsíci od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu.

Případná změna bude oznámena neprodleně na úřední desce obce a vyhlášena místním obecním rozhlasem.

Rozpočty, rozpočtové výhledy obce a Rozpočtová opatření

Schválený rozpočet obce na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 - 2020 VÍCE

vyvěšeno: 15.1.2018

Rozpočtového opatření č. 1-2018  VÍCE

vyvěšeno: 5.2.2018