VyhlaskyOBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE DRAHONICE

  • 1/2011 o ochraně veřejného pořádku na území obce Drahonice

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice č.1/2011 o ochraně veřejného pořádku na území obce Drahonice, účinná ode dne 15.4.2011.   Celé znění...    

  • 2/2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice č.2/2011 o místních poplatcích, s účinností od 15. dne od vyhlášení (10.6.2011), která ruší a nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o místních poplatcích ze dne 1.1.2011.   Celé znění...

  • 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM na území obce Drahonice

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Drahonice, účinnost ode dne 13.5.2015. Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku č.2/2010 o nakládání s komunálním odpadem, účinnost od dne 1.1.2010.  Celé znění... 

  • 1/2006 o závazné části územního plánu obce DRAHONICE

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice č.1/2006 o závazné části územního plánu obce DRAHONICE, účinnost ode dne 12.1.2007.  Celé znění... 

  • 1/2005 o společném školském obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice č.1/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy, účinnost ode dne 21.9.2005.   Celé znění...

  • 1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1993 o příspěvku na provoz předškolního zařízení

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice č.1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1993 o příspěvku na provoz předškolního zařízení, účinnost od dne 1. ledna 2005. Celé znění... 

  • 1/1999 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice č.1/1999 Požární řád obce Drahonice, účinnost ode dne 1.12.1999.   Celé znění...

  • 4/1998 o místním poplatku za provozování výherních hracích přístrojů

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice č.4/1998 o místním poplatku za provozování výherních hracích přístrojů, účinnost od dne 1. 2. 1998. Celé znění...

  • 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška obce Drahonice č.2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, účinnost od dne 1. 1. 1993.  Celé znění...