Akce v roce 2008

SDH Drahonice zorganizovalo v roce 2008 následující akce:

9.2.2008 Hasičský ples
16.2.2008 Masopustní průvod po vsi
12.4.2008 Sběr železného šrotu po vsi
26.4.2008 Čištění požární nádrže
1.6.2008 Dětský den (ve spolupráci s MŠ a OÚ)
červenec - říjen Rekonstrukce nové Požární zbrojnice v Červenkovně
20.12.2008 Kolaudace nové Požární zbrojnice
31.12.2008 Silvestrovská zábava