E-ON - oznámení

eonE-ON žádá vlastníky a uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení v termínu do 15. listopadu 2011.
Případné dotazy na tel. čísle: 840 111 333.

Výstava - K.J.Erben

KJErbenVÝSTAVA - "200 let Karla Jaromíra Erbena"

 Kulturní komise obce Drahonice

zve všechny zájemce na vernisáž výstavy

„200 let Karla Jaromíra Erbena“

ve dnech 12. 11. a 13. 11. 2011 v KD Drahonice.

Vstupné: dobrovolné

Výstava potrvá do 25. 11. 2011 (prohlídky lze domluvit na OÚ Drahonice). 

Program:

 Sobota 12. 11. 2011                                             Neděle 13. 11. 2011

14,00 – 14,30 - zahájení výstavy                 14,00 – 15,00 – Obušku, z pytle ven!       
14,30 – 16,00 - prohlídka výstavy                 15,00 – 16,00 – prohlídka výstavy
16,00 – 16,30 – výsledky výtvarné soutěže  16,00 – 16,30 – prezentace
16,30 – 18,00 – Třetí princ                             16,30 – 18,00 – Princ a Večernice
18,00 – 20,00 – Kytice                                             

Info bez drátu

DSO_zlaty_vrchSystém "Info bez drátu"    info_bez_dratu

Informační systém „info bez drátu“ byl zřízen v rámci projektu Dobrovolného svazku obcí „Zlatý vrch“ – Rok na Zlatém vrchu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Jedná se o rozesílání informačních SMS a e-mailových zpráv o konání společenských kulturních, sportovních a dalších akcí, pořádaných jak svazkem obcí, tak jednotlivými členskými obcemi – Dobev, Drahonice, Heřmaň, Kestřany, Putim, Ražice a Skály i neziskovými organizacemi působících v regionu, uživatelům, jež se formou vyplnění anketního lísku se sdělením kontaktních údajů zařadili do databáze informačního systému. Pokud máte zájem o zasílání těchto zpráv, vyplňte přiložený dotazník a odešlete SMS na mobil +420602657671  nebo na e-mail: zlatyvrch@zlaty­vrch.cz, popř. písemnou informaci vhoďte do sběrné schránky anketních lístků, které jsou umístěny na Obecních úřadech členských obcí svazku, Informačních centrech, v Divadle pod čarou v Písku. V případě, že uživatel informačního systému není spokojen s poskytovanou službou, může být jednoduchým způsobem sdělením poskytovateli z databáze vyřazen. Poskytování služby je bezplatné, náklady spojené s provozem informačního systému hradí Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“.

Více informací zde...

Přihláška zde...

Vepřové hody 2011

Veprove_hodyPodzimní VEPŘOVÉ HODY
Vážení přátelé,
v sobotu, dne 5.11.2011, se budou konat v Drahonicích u Obecního úřadu  PODZIMNÍ VEPŘOVÉ HODY. Zveme všechny zájemce na ochutnávku tradičních vepřových dobrot a přátelské posezení.
Občerstvení i hudební produkce zajištěny.

Výstava fotek 2011

skenovn0003VÝSTAVA - Historie Drahonic a Albrechtic
Vážení spoluobčané,
pro velký zájem z Vaší strany bude výstava otevřena:
* v sobotu 2.7.2011 od 14,00 do 16,00 hodin
* v neděli 3.7.2011 od 9,00 do 11,00 hodin a od 16,00 do 18,00 hodin

 
Zde můžete shlédnout krátkou reportáž regionálního vysílání TV Prima - Minuty regionu z 15.06.2011: http://www.rta.cz/rta_stream_wmv/tvframe1.html?id=123949&quality=low&message=RTA

Vážení spoluobčané,
dovolte nám Vás jménem KK Drahonice pozvat na
výstavu DRAHONICE A ALBRECHTICE - VČERA A DNES OČIMA OSADNÍKŮ.
Výstava se uskuteční v KZ Drahonice v sobotu 11. června 2011 od 17,00 hodin.
Pro všechny návštěvníky je připraven doprovodný program (projekce "Obec dnes" s doprovodným komentářem, hudební reprodukce, občerstvení, posezení).
Všem děkujeme za zapůjčený materiál, bez něhož by výstava nemohla být připravena.