Vesnice roku 2013

2013_Vesnice_rokuVážení spoluobčané, je nám velkým potěšením oznámit Vám, že jsme v soutěži Vesnice roku 2013 Jihočeského kraje získali ocenění v podobě BÍLÉ STUHY za činnost mládeže a dětí a jejich zapojování do života obce.

Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 13. června 2013 nás navštívila hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku 2013 Jihočeského kraje. Komisi jsme přivítali na Obecním úřadě, kde jsme se rovněž pochlubili nově rekonstruovanou klubovnou Mladých hasičů, přípravou výstavy "Jak se žilo v Drahonicích" a rozšířenými prostory nové knihovny. Poté jsme komisi ukázali všechny důležité zajímavosti a památky v obci, zalili jsme již tradičně lípu Vesnice roku 2011, navštívili jsme požární zbrojnici a přesunuli jsme se do Albrechtic. Zde si komise prohlédla kapličku na návsi, historickou stříkačku a malebnou náves a poté jsme se vydali podívat na stavbu Kořenové čistírny odpadních vod v Drahonicích, kde si zástupce komise vysloužil čestné uznání "Bagrista obce Drahonice". Pak jsme zaparkovali u areálu sportoviště, navštívili jsme děti v mateřské školce, které si pro komisi připravily krátké písničkové pásmo a následovalo posezení s občerstvením na sportovišti, kde byly komisi odprezentovány připravené i právě realizované projekty, chystané nejbližší akce, kroniky i ukázky ze života v obci za poslední rok. Celou prezentaci ukončila ukázka činnosti Soptíků - mladých hasičů Drahonice. I díky Vašemu přičinění se prezentace obou obcí velmi zdařila, za což Vám děkuji. Věřím, že stejně aktivně si budeme pomáhat i nadále                          Za realizační tým starosta obce.

Celkové krajské výsledky ročníku 2013