Volby do OZ 2010

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2010

Ve volbách do zastupitelstva obce Drahonice, konaných ve dnech 15.10.2010-16.10.2010, bylo dosaženo následujících výsledků:

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas.lístku Počet hlasů
1. Zdeněk Liška 38 6. 95
2. Václav Vokáč 30 1. 84
3. Petr Brůžek 40 2. 83
4. Jaroslav Častoral 56 3. 78
5. Jitka Tomanová 32 4. 78
6. Václav Tlapa 56 5. 75
7. Jaroslava Dunovská 35 7. 79
8. Pavel Soukup 28 8. 80
9. Marek Švehla 32 9. 76

Bez náhradníků.

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků:     290
Celkový počet voličů,, kterým byly vydány úřední obálky:                                              115
Celkový počet odevzdaných úředních obálek:                                                               115
Volební účast v %:                                                                                                               39,66%

Více informací naleznete zde a na www.volby.cz