Místní poplatky 2010

mstn_poplatkyVe čtvrtek 9. prosince 2010 od 14,00 do 18,00 hodin
a v úterý 14. prosince 2010 od 13,00 do 15,30 hodin
budou vybírány MÍSTNÍ POPLATKY za 2. pololetí 2010, a sice vodné za 2.pol.2010 a odpady za 2.pol.2010.

Ceny pro rok 2010 jsou:
- vodné - 14,-- Kč za 1 m3 a svoz odpadů 980,-- Kč za týdenní známku, 814,-- za 14denní známku a 650,-- Kč za měsíční známku za 2.pololetí 2008. Osobám samostatně žijícím se poplatek za svoz odpadu snižuje o ½.