Dětský maškarní rej 2014

Detske_maskarniKulturní komise obce Drahonice ve spolupráci s OÚ Drahonice Vás zvou na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ,
který se koná v sobotu
1.2.2014 od 14,00 hod. v KD Drahonice .

Vstupné : dospělí 20,-, děti zdarma

Masky s sebou !!!

Zábavné odpoledne plné her, soutěží a hudby DJ Františka Mareše

Diskotéka soutěže hry zábava